'Ekstremt' og 'klart uden for rammen': Jobcenter sendte Rune i praktik i otte år

Det kan være svært at fastlå, hvilket job en borger kan klare - men alligevel har man ret til svar inden for en rimelig tid, fastslår ekspert.

42-årige Rune Pedersen har i knap otte år været i virksomhedspraktik på Midtjysk Efterskole, hvor han har taget sig af pedelopgaver. 21 gange har Jobcentret i Ikast-Brande Kommune forlænget hans praktik. (Foto: © Andreas Madsen - DR Midt & Vest)

Hvis du er ledig, og det kniber med helbreddet, så kan du komme i virksomhedspraktik.

Her handler det om at få øvet, hvordan det er at gå på arbejde og finde ud af, hvad du kan klare, og hvad du er god til.

Hvis du er rigtig langt fra arbejdsmarkedet, må sådan en praktik i udgangspunktet vare op til 13 uger. Men 42-årige Rune Pedersen fra Nr. Snede har været i et praktikforløb i samme virksomhed i cirka otte år.

- Det lyder jo ekstremt, siger Frederik Thuesen, seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Jobcentret i Ikast-Brande Kommune har forlænget hans virksomhedspraktik 21 gange i de otte år, viser en gennemgang, DR har foretaget af sagens akter.

- Selvom det kan være vanskeligt at afklare en borgers arbejdsevne, så tænker jeg, at det lyder voldsomt, siger Frederik Thuesen.

I udgangspunktet må en praktik for personer, som er langt fra arbejdsmarkedet, vare op til 13 uger. Hvis der er særlige omstændigheder, er der mulighed for, at perioden forlænges yderligere.

Men en periode på otte år er ikke hensigten med ordningen. Det fastslår Annette Juul Jensen, der er seniorkonsulent i videnshuset CABI, som rådgiver Jobcentre. CABI er en faglig uafhængig, statslig selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet.

- At få forlænget 21 gange er klart uden for rammen. Det er et godt stykke udenfor, hvad formålet med virksomhedspraktik er, siger hun.

Ifølge Rune Pedersen tog det et par år at finde ud af, hvilke opgaver og hvor mange timer han kunne arbejde som pedelmedhjælper på efterskolen. De næste 5-6 år var han på samme timetal, forklarer han. (Foto: © Andreas Madsen - DR Midt & Vest)

'Helt særlige grunde' kan forlænge praktik

Hos Jobcentret i Ikast-Brande Kommune erkender chef for arbejdsmarked og borgerservice Charlotte Gye Sørensen, at 21 forlængelser er mange.

- Men det sker jo kun, hvis der er nogle helt særlige behov, eller der er helt særlige grunde til det, siger hun.

Charlotte Gye Sørensen vil ikke kommentere på den konkrete sag, da det er en personsag. Men generelt siger hun, at sagerne kan trække ud, hvis de er meget komplekse. For eksempel hvis en borgers helbredssituation ikke er endeligt udredt i sundhedsvæsnet.

- Så længe man kan sige det, så kan vi heller ikke træffe en beslutning om for eksempel et fleksjob, siger hun.

Hun påpeger, at det i nogle tilfælde er bedst for borgeren at blive i et praktikforløb, som allerede er i gang.

Seniorforsker Frederik Thuesen medgiver, at der kan være sager, som kræver længere tid. Men der er en grænse.

- Man har jo en forpligtelse til, at det foregår inden for en rimelig tid, så borgeren også kan få en afklaring på sin sag inden for en rimelig tid, siger Frederik Thuesen.

Rune Pedersens opgaver på efterskolen bestod blandt andet i at slå græsset, hvor skolens store plænetraktorer ikke kunne komme til. (Foto: © Andreas Madsen - DR Midt & Vest)

Jobcentre har en stor kommunikationsopgave

For Rune Pedersen er årene gået, og han har ikke banket i bordet, fordi han har ikke selv vidst, hvilke krav han kunne stille.

Det stiller store krav til jobcentrene, når de skal kommunikere til borgere, som for manges vedkommende også er i sårbare situationer, påpeger Frederik Thuesen.

- Jobcentret har selvfølgeligt et stort og vigtigt ansvar over for borgerne i at forklare, hvad reglerne er, og hvad grundlaget for og formålet med den indsats, som borgeren skal deltage i.

Hos Jobcentret i Ikast-Brande fastslår Charlotte Gye Sørensen, at vejledning og rådgivning af borgeren har en høj prioritet.

- Jeg synes, vi i mange forløb er proaktive. Vi prøver i hvert fald det, vi kan, sammen med borgere og virksomheder og at være så effektive, som vi overhovedet kan.

Hun mener ikke, at der er andre borgere i Ikast-Brandes jobcenter-regi, som har oplevet lige så mange forlængelser som Rune Pedersen.

- Som jeg sagde til en start, så er det helt ud over det sædvanlige med 21 forlængelser. Jeg tror ikke, vi kan finde et tilsvarende forløb i jobcentret. Det er jo, som jeg siger, kun fordi der har været helt særlige behov eller helt særlige grunde.