Tusinder af træer i Thy fældet uden en eneste protest

Engang lænkede aktivister sig til træer ved testcenter for vindmøller. Nu er 140 hektar skov blevet fældet.

Naturstyrelsen har i foråret 2022 fældet godt 140 hektar skov ved testcentret i Thy. Det svarer til et areal på knap 200 fodboldbaner. (Foto: Helge Røjle - DR)

Tusindvis af træer er de seneste par måneder blevet fældet ved det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thy.

Grene og stubbe fra sitkagraner og klitfyr ligger hulter til bulter i de fældede områder, mens selve tømmeret fra træerne står i store pæne stakke og venter at blive hentet.

Naturstyrelsen har fældet mere end 140 hektar skov og har haft travlt med at færdiggøre opgaven inden fuglenes yngletid.

- Vi har kørt med 10-12 skovningsmaskiner nærmest i døgndrift for at nå det, siger projektleder Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen.

DTU Vindenergi står for driften af testcentret og har bedt Naturstyrelsen om at fjerne mere skov i området for at forbedre målingerne på centret.

  • Specialkonsulent Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen fortæller, at man har lagt vægt på dialog og åbenhed omkring fældningen af træer ved testcentret - og det kan være en del af forklaringen på, at ingen længere protesterer. (Foto: Helge Røjle - DR)
  • Naturstyrelsen har fældet sitkagraner og klitfyr, så DTU Vindenergi, der driver testcentret for vindmøller, har bedre muligheder for at måle møllernes udnyttelse af vinden. (Foto: Helge Røjle - DR)
1 / 2

Da testcentret blev etableret for godt 10 år siden, skulle 250 hektar skov fældes for at give plads til testmøllerne. Træfældningen blev dog dengang forsinket, fordi aktivister blandt andet lænkede sig til træer i protest.

Efter ti dage blev aktivisterne til sidst under stor tumult fjernet af en større politistyrke, så arbejdet med at fælde træer kunne komme i gang.

Her i foråret 2022 har Naturstyrelsen så igen fældet et stort område skov i Østerild. Denne gang helt uden protester og demonstrerende aktivister, konstaterer Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen.

- Det har været positivt og nemt. Vi har ikke været stoppet på nogen måde af aktivister, som vi blev dengang.

I 2011 var Carsten Krog Pedersen fra Frøstrup en af aktivisterne. Han var blandt andet med til at udgive en fotobog i protest mod træfældningerne.

Men denne gang har han ikke protesteret.

- Det løb er kørt. På et tidspunkt skal man finde ud af, hvor man bruger sine kræfter bedst. Det er måske spildte kræfter at protestere derude. Jeg tror, at de fleste har vænnet sig til, at møllerne står der, siger han.

Se indslag fra TVA den 26. juli 2011, hvor politiet fjernede aktivister fra Østerild:

Bedre dialog er en del af forklaringen, mener Naturstyrelsens projektleder Claus Rasmussen.

- Uden at være selvfed så har vi lagt meget vægt på dialog. At inddrage, holde møder og altid være klar til at besvare spørgsmål. Det har vi gjort i en lang årrække. Det - tror jeg -kommer godt igen nu, siger han.

Der skal plantes over 200 hektar erstatningsskov i stedet for de fældede træer ved Østerild. Det vides endnu ikke hvor i landet.

Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild er siden starten i 2011 blevet udvidet fra 7 til 9 pladser med op til 330 meter høje møller.