Et år efter massiv kritik fra surfere: Kæmpevindmøller ødelægger ikke bølger og vind

Tre store vindmøller ved nordeuropas bedste surfspot blev sidste år mødt med kraftige protester fra surfere. Men frygten var ubegrundet.

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)

For et år siden lavede de højlydte protester, da der blev rejst tre kæmpemøller øst for Hanstholm Havn.

Surfklubben NASA i Klitmøller frygtede, at turbulens fra de store møller ville ødelægge surfspottet Middles, der er en del af Cold Hawaii og betegnes som det bedste surfspot i Nordeuropa.

De frygtede, at møllerne ville skabe mere turbulens og dermed ødelægge vindforholdene.

Men nu viser det sig, at frygten var ubegrundet.

- Der er masser af folk, som surfer på stedet, når vinden er rigtig. Vores vurdering er, at møllerne ikke har haft den negative effekt, som vi frygtede, siger Stian Eide, formand for den lokale surfklub NASA i Cold Hawaii på Thykysten.

- Det er jo positivt for alle parter, tilføjer han.

Mølle har ikke været slukket

Kritikken var ellers heftig, og surferne pegede på, at det ville være en dårlig historie for brandet Cold Hawaii, og at man risikerede færre turister til området.

Samtidig kritiserede de undersøgelserne, som bygherren GPP Vind og Thisted Kommune havde fået lavet, og mente, at de undervurderede effekten af møllerne.

Det var frygtet at vindmøllerne ved Hastholm Havn ville ødelægge surfspottet 'Middles'. De har dog vist sig ikke at påvirke vindforholdene. (Foto: Helge Røjle)

Møllerne blev blandt andet rejst for at medvirke til finansieringen af den igangværende udvidelse af Hanstholm Havn, og det ville ifølge kommunen være med til at skaffe 1600 arbejdspladser.

Da bølgerne gik højest sidste efterår, lavede surferne en aftale med selskabet GPP Vind, som har rejst de tre store møller. Aftalen gik ud på, at en af møllerne kunne stoppes, når den generede surferne - mod en betaling på 750 kroner i timen.

- Den nødplan har der slet ikke været brug for i år - heldigvis, siger surferformand Stian Eide.

SAGEN KORT

  • Thisted Kommune og bygherren GPP Vind ville opføre tre kæmpevindmøller i forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn.

  • Surferne mente, det ville give betragtelige ændringer i vindforholdene og dermed forringe surfspottet.

  • Surferne kritiserede undersøgelserne og lavede deres egne, som viste, at vindmøllerne ville betyde ændrede vindforhold på surfspottet ’Middles’, der betragtes som nordeuropas bedste.

  • Til sidst nåede de til enighed om, at én af møllerne kunne slukkes i perioder, hvis det viste sig at den generede surferne.

  • Et år efter vindmøllerne viser det sig, at møllerne ikke generer og at muligheden for at slukke for møllen ikke har været brugt en eneste gang.

Facebook
Twitter