Fastnettelefon stadig nødvendig for at slå alarm

I Herning er 600-700 borgere tvunget til stadig at bruge fastnettelefonen, hvis de vil have mulighed for at lave nødopkald til hjemmeplejen.

Det er for en del borgere stadig nødvendigt at bruge fastnettelefon til at foretage nødopkald med. (Foto: ALLAN LUNDGREN © Scanpix)

Hvis ældre har brug for at kunne slå alarm og tilkalde hjemmeplejen med et såkaldt nødkaldsapparat, så kan de være tvungne til at beholde fastnet-telefonen.

I Herning Kommune er det for eksempel mellem 600 og 700 borgere, som er bundet til deres gamle fastnet-telefoner for at kunne tilkalde hjemmepleje. Kommunens nødkaldsapparater har nemlig kun kunnet fungere med fastnet.

- I takt med at stadigt flere går over til mobiltelefoner, er vi også nødt til at følge med, siger områdechef Elin Mogensen fra kommunen.

- Derfor har vi lavet en ny indkøbsaftale, så vi fremover får nødkald med simkort, som kan fungere sammen med mobiltelefoner, siger hun.

Hvis man bor et sted med dårlig mobilforbindelse, vil det dog stadig være det sikreste at beholde fastnet til nødkaldsapparatet, understreger områdechefen.

En række undersøgelser har tidligere vist, at nødkaldsapparater svigter af og til. Patientombuddet har tidligere offentliggjort, at der er sket 1.000 svigt på et år. Altså tilfælde, hvor ældre borgere har foretaget nødopkald, uden at opkaldet blev registreret.

I de tilfælde har de ældre borgere naturligt nok ikke fået den hjælp, de ellers forventede af et nødkalds-system, som de skal visiteres til af kommunen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.