Fem millioner kødbakker skal genanvendes: 'Vi skal sikre os, at plasten ikke ender i naturen'

Fra næste år vil københavnerne kunne købe madvarer i genanvendte plastbakker skabt af deres eget affald.

43 ton fødevarebakker fra København skal frem til sommeren 2020 indsamles, sorteres og genanvendes. (Foto: Andreas Hagemann Bro © Scanpix)

Når du køber hakket kød i supermarkedet, følger der en fødevarebakke i plast med. En bakke, som mange af os smider i skraldespanden, hvorefter bakkerne ender på forbrændingen.

Men fra begyndelsen af 2020 vil københavnerne som de første kunne købe madvarer, som er pakket i fødevarebakker, som er lavet af deres eget plastaffald.

Plastemballagefabrikken Færch i Holstebro og Københavns Kommune har dannet 'Partnerskab for Cirkulære Fødevarebakker', som også involverer Danish Crown, Rema 1000 og Coop.

- Vi har en stor interesse i at modtage vores egne produkter og andres PET-produkter (en type plastik, red.), så vi kan lave nye bakker. Det er der rigtig god økonomi i. Vi sikrer os, at plasten ikke ender i naturen eller ude i havet, siger Jesper Emil Jensen, som er europæisk direktør hos Færch.

Holland er foregangsland

PET er det materiale, som fødevarebakkerne er lavet af.

Indtil nu har det været umuligt at genanvende bakkerne, fordi der er meget hårde krav til sorteringen og genanvendelsen af plast, der er i kontakt med fødevarer.

I stedet er bakkerne enten blevet brændt eller er endt i andre produkter som tæpper og tekstiler.

Men i København er borgerne de senere år blevet så flittige til at sortere deres plastaffald, at Færch nu kan begynde at genanvende PET.

I første omgang er planen at indsamle og genanvende 43 ton fødevarebakker fra København frem til sommeren 2020. Det svarer til cirka fem millioner bakker.

- Vi sparer en masse energi ved at bruge noget, der allerede er skabt, siger Jesper Emil Jensen.

Den vestjyske emballagefabrik ejer Europas eneste anlæg til genanvendelse af fødevarebakker. Anlægget ligger i Holland, hvor man, modsat Danmark, er langt fremme med central indsamling og sortering af plastaffald.

- Vi har allerede gjort det i stor skala i Holland. Det har Københavns Kommune fået øje på, siger direktøren.

Målet er 10.000 ton bakker

Teknik- og miljøborgmesteren i Københavns Kommune glæder sig over, at de 43 ton fødevarebakker, som indgår i forsøgsperioden, ifølge partnerskabets beregninger giver en besparelse på 100 ton CO2.

- Jo mere vi kan genanvende direkte, jo bedre for miljøet. Jeg håber, at vi får erfaringer, som andre kommuner får lyst til at bruge, siger Ninna Olsen fra Enhedslisten.

Partnerskabet vil frem til 2025 arbejde for, at minimum 10.000 ton danske fødevarebakker hvert år bliver genanvendt.

Men det kræver, at landets 98 kommuner får en mere ensartet affaldssortering.

Det siger indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000 Danmark Anders Rene Jensen.

- Det er meget forskelligt, hvordan forbrugerne rundt om i landet sorterer affaldet. Forhåbentligt finder vi en løsning, der kan gælde hele landet. Det er vigtigt, hvis det skal lykkes med cirkulær økonomi, siger han.

Europæisk direktør hos Færch Jesper Emil Jensen er enig.

- Man skal kopiere setuppet fra København og skalere det op. Der vil være stordriftsfordele ved at slå det sammen på tværs af forsyningsselskaberne i Danmark, siger han.

Miljøminister: Sorteringen skal strømlines

Vi skal lære af de kommuner, der går forrest, når det kommer til affaldssortering, mener miljøminister Lea Wermelin (S).

Men hvis flere kommuner skal følge trop og lave tiltag, som det Københavns Kommune har gjort sig, kræver det mere ensartede regler på området, siger hun.

- Jeg mener ikke, vi kan have 98 forskellige måder at sortere på. Jeg vil gerne have, vi strømliner reglerne, for så er der et helt fantastisk potentiale for, vi kan mindske det tryk på vores miljø og klima, som fornyet produktion af plast ellers betyder.

Samarbejdet med plastemballagefabrikken er nemlig et vigtigt skridt i den rigtige retning, som bør blive udbredt yderligere.

- Det er et fantastisk eksempel på, hvor langt vi er kommet. Både fra virksomhedernes side og den offentlige side hører vi, at vi skal rykke i bekæmpelsen af plastikforureningen. Der er genanvendelsen det helt centrale, så vi skal have mere af det, siger miljøminister Lea Wermelin.

FacebookTwitter