Fiskene flygter: Kraftigt iltsvind i Limfjorden

Blæst og kulde har ikke kunnet redde Limfjorden fra åndenød.

Østers i Limfjorden er truet af iltsvind. Flere steder i Limfjorden, Lillebælt og det sydfynske øhav er der på trods af kølig og blæsende sommer konstateret iltsvind. (Arkivfoto) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Dårligt sommervejr plejer at være godt for vandmiljøet i de danske farvande.

Men i Limfjorden er der alligevel opstået et kraftigt iltsvind. Fiskene er for længst flygtet fra de ramte områder, mens bunddyrene er mere hårdføre. Muslinger kan for eksempel lukke skallen og nedsætte iltforbruget. Derfor kan de overleve iltsvindet, hvis det ikke varer for længe.

- Situationen er lige nu den, at der er iltsvind i både Lovns Bredning og Skive Fjord, siger Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen, som overvåger vandmiljøet.

I Lovns Bredning har Miljøstyrelsen målt under to milligram ilt per liter vand, og det er under grænsen til kraftigt iltsvind.

- Det er ellers til fordel for vandmiljøet, når sommeren er kølig og blæsende som i år, men det har åbenbart ikke været nok til at undgå iltsvindet, konstaterer Harley Bundgaard Madsen.

Miljøstyrelsen skelner mellem "iltsvind" og "kraftig iltsvind". Ved almindelig iltsvind begynder fisk at søge væk fra området. Men med det kraftige iltsvind, som har ramt flere steder, har det alvorlige konsekvenser for fiskene.

- Vi er nu under de to milligram ilt per liter (kraftigt iltsvind, red), som betyder, at der ikke vil kunne leve fisk i områderne. Så der er givetvis ikke fisk i områderne, hvor vi ligger i så lave koncentrationer, siger Harley Bundgaard Madsen.

Iltsvindet i de indre dele af Limfjorden opstod i slutningen af juli og fortsætter her i begyndelsen af august, viser Miljøstyrelsens målinger.

Også i det sydlige Lillebælt og det sydfynske øhav er der nu konstateret iltsvind.

Facebook
Twitter