Flere dyr skal på arbejde for at pleje naturen

Regeringen styrker naturpleje med 130 millioner for at få flere forskellige planter og dyr.

Kreaturer og får er gode til at pleje naturen og på den måde være med til at sikre en større variation af dyre- og planteliv. (Foto: Jonas Guldberg)

Du kan glæde dig til at se flere dyr på græs i naturen til sommer. Regeringen vil helt kontant styrke naturplejen med 130 millioner kroner

- Det gør vi for at styrke biodiversiteten i det åbne land, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) med tanke på blomster, insekter og andre dyr.

Og det er vigtigt med tilskud for at få plejet de egentlige naturarealer med græssende dyr, så de ikke gror til.

Det bekræfter fåreavler Jørgen Blazejewicz fra Holstebro. Han dyr plejer naturen flere steder i Vestjylland, blandt andet på Hjelm Hede og Hjerl Hede.

- Hvis man vil have husdyr ud på de besværlige arealer, så kræver det tilskud, siger han.

Naturpleje sikrer biodiversiteten, altså den biologiske mangfoldighed af arter i naturen. De afgræssede arealer bliver holdt lysåbne til gavn for mange planter og insekter.

- Både naturen og landmanden vinder på denne ordning, og jeg vil derfor opfordre landmænd til at søge om tilskud, siger Esben Lunde Larsen.

Landmænd kan i år søge om tilskud til at lave naturpleje på 10.000 hektar nye arealer med værdifuld natur. Fristen er den 21. april.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.