Flere landmænd plejer naturen

Interessen for at passe varsomt på naturen har været så stor, at million-pulje hurtigt blev brugt.

Troels Kaastrup fra Salling har haft fårehold i tre år og regner med, at forretningen kan løbe rundt fra i år: - Det er meget mere frit, end hvis man skulle købe en gård og så være bundet af en kæmpe gæld, siger naturplejelandmanden. (Foto: Kaastrup Lam © Kaastrup Lam)

Der kommer flere grønne enge, sommerfugle og rigt dyreliv fremover. Landmænd har nemlig kastet sig over naturpleje. 190 millioner kroner var afsat til formålet sidste år, og der blev søgt for seks millioner mere end beløbet.

Troels Kaastrup fra Spøttrup nær Skive er en af dem, der gerne vil leve af at pleje naturen. I tre år har han haft fårehold, og regner med, at forretningen kan løbe rundt fra i år.

Han valgte naturpleje, fordi han gerne ville noget anderledes:

- Jeg ville gerne have med får at gøre, og valgte så at lave naturpleje i stedet for bare at producere lam, siger han.

Der findes ikke noget tal på, hvor mange landmænd, der har naturpleje som den egentlige drift, men flere landbrugsorganisationer melder om øget interesse.

Naturplejemidler

Naturplejemidler er tilskud, som ejeren af f.eks. får eller kvæg får for afgræsning, der hindrer, at naturarealer f.eks. springer i skov.

2016: 130 mio. kr. i tilskud til cirka 13.700 hektar.

2017: 190 mio. kr. i tilskud til cirka 20.000 hektar

Det er billigere at begynde som naturplejer end at være traditionel landmand. Troels Kaastrup har brugt omkring 400.000 kroner på at starte op, mens det kan koste mellem 25 og 35 millioner kroner at investere i et landbrug.

Interessen for at være naturplejer har været så stor, at mange ansøgere må forvente at få afslag på deres næste ansøgning.

Det siger Heidi Buur Holbeck, som er landskonsulent med speciale i naturpleje ved SEGES, som er en del af Landbrug & Fødevarer.

Venstres miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, venter med at tage stilling til antallet af ansøgninger, indtil ansøgningsrunden slutter 21. april.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.