Folkeskolelærere anmelder flere voldelige overfald

2015 bød især på en stigning i volden mod folkeskolelærere, og det er bekymrende, siger lærerformand.

Specialpædagoger, fængselsbetjente, sygeplejersker og lærere har oplevet stigende vold på jobbet i 2015. (Foto: STEFFEN ORTMANN © Scanpix)

Det bliver farligere og farligere at være offentligt ansat.

2015 har især budt på en stigning i volden mod folkeskolelærere. For personer beskæftiget med undervisning på grundskoleniveau skete der mere end en fordobling fra 2014 til 2015

Det er betænkeligt og bekymrende, siger formanden for Viborg Lærerkreds, Flemming Kjeldsen.

- Men jeg ser det også lidt som en naturlig konsekvens af den målsætning om inklusion, der er blevet strammet op her de senere år, mener han.

Flere udadreagerende elever vil give flere voldsepisoder i skolen. Det er nødvendigt at politianmelde volden, selv om der ofte er tale om elever under den kriminelle lavalder, siger Flemming Kjeldsen.

- Det kan være så indgribende, at man simpelt hen ikke kan klare jobbet, siger han.

I følge tillidsmand for de FOA-ansatte i Holstebro Kommune, Hans Enevoldsen, er det ofte svært for de ansatte at anmelde vold begået af for eksempel demente borgere.

- Vi har et omsorgsgen, der gør, at vi har forståelse for, at mennesker kan reagere voldsomt i dagligdagen. Får man en knytnæve i hovedet fra en dement, er det ikke sikkert, at man har lyst til at bringe borgeren i forlegenhed ved at anmelde vedkommende, siger han.

Specialpædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker har også oplevet stigende vold på jobbet i 2015. Der anmeldes flest voldsepisoder inden for social- og sundhedsarbejde og specialpædagogisk arbejde.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.