Forgiftet sand på vestkysten kan renses: Ny teknik vasker jorden ren

Miljøfirma har stor succes med renseteknikker på forurenet jord, hvor kemikalievirksomheden Cheminova dumpede giftigt affald.

De 130 tons forurenet jord skal bruges af to firmaer, som tester hver sin metode til at rense jorden. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Forurenet jord fra Høfde 42 på Harboøre Tange kan blive så rent, at det kan genbruges i vejarbejde eller hældes tilbage i hullet, hvor det er gravet op.

Det viser de resultater, som Fortum Waste Solutions har fået, efter de har testet deres renseteknik på et ton af den giftige jord i et forsøgsprojekt.

De første resultater er meget lovende, for 95 procent sandet er så rent, at det kan genbruges.

- Vi kan simpelthen ikke måle kviksølv i sandet med vores måleudstyr efter rensning, fortæller kemiker Jens Peter Rasmussen.

Tidligere i år begyndte et arbejde med at flyttes giftig jord væk fra Høfde 42 på Harboøre Tange, der ligger i Lemvig Kommune. I alt 130 tons forurenet jord fra det indkapslede område, som huser en af danmarkshistoriens mest omtalte forureninger.

Det var her kemikalievirksomheden Cheminova i 1950'erne og 1960'erne dumpede giftigt affald som kviksølv i klitterne. Affald, som siden er sivet ud i området omkring Harboøre Tange, der ligger ud til Vesterhavet.

Sandet er så farligt, at selv et enkelt gram af kemikalierne kan være dødeligt.

Men nu har Fortum Waste Solution fundet en måde, der kan gøre det helt sikkert at genanvende op til 95 procent af sandet. En metode, der ifølge firmaet minder om en stor vaskemaskine, som vasker sandet.

Det overordnede perspektiv i projektet er at lave mobile anlæg, som kan rykke ud til det forurenende område og rense på stedet.

- I stedet for at køre 50-60 ton jord væk fra høfden til behandling et eksternt sted, så kan man behandle jorden lokalt, siger Jens Peter Rasmussen.

Han er meget optimistisk omkring potentialet i projektet. For det er ikke kun på Høfde 42, der store mængder giftig jord. Overalt på kloden er der brug for revolutionære løsninger, som kan rense kraftigt forurenet jord.

- De løsninger der findes i dag, de er relativt begrænsede i deres teknologiske formåen og er hovedsageligt rettet mod relativt lette forureninger, siger han.

Foruden giftig jord, så kan renseteknikken også rense spildevandsslam med for eksempel fosfor og flyveaske fra forbrændingsanlæg med tungmetaller i.

Fortum Waste Solutions står for et af de to forsøgsprojekter, der forsøger at rense det forurenede sand ved Høfde 42.

De påbegynder etableringen af anlægget anlægget omkring årsskiftet og forventer at rense jorden fra midten af 2019.