Forskere advarer: Den danske muld bliver udpint

Den danske landbrugsjord er truet af udpining, fastslår forskere.

  • Kørsel med tunge maskiner pakker jorden sammen og medfører vedvarende skader i dybden. (Foto: Per Schjønning Aarhus Universitet)
  • Jord fra marken ved Videbæk ligger blottet forrest i billedet. I baggrunden et regnvandsbassin og en dæmning, som Ringkøbing-Skjern Kommune har lavet for at forhindre, at jorden skyller videre ind i et nærtliggende villakvarter. (Foto: Goswin Heckrath Aarhus Universitet)
  • Kraftig jorderosion på mark ved Videbæk. En tredjedel af marken er nu taget ud af drift på grund af erosionen. (Foto: Goswin Heckrath Aarhus Universitet)
1 / 3

Erosion, hvor jorden skylles væk under kraftige regnskyl. Pakning af jorden efter kørsel med tunge maskiner og tab af kulstof fra muldlaget.

Det er tre alvorlige langsigtede trusler mod den danske landbrugsjords frugtbarhed, lyder det nu fra Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum.

- Vi kan se, at industrialiseringen af jordbruget gør, at de her trusler bliver værre og værre, siger sektionsleder Mogens Greve.

Et særligt grelt eksempel findes på en mark nær Videbæk, hvor kraftig erosion efter regnskyl har fået Ringkøbing-Skjern Kommune til helt at stoppe dyrkning på en tredjedel af marken.

Men der er undersøgelser, der viser, at der er stagnerende udbytter fra landbrugsjorden i hele Nordvesteuropa, siger Mogens Greve.

Hos landbrugets videnscenter SEGES er specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen også bekymret.

- Landbruget er presset på økonomien mange steder. Der er krav om en høj indtjening, og der kan det være svært at tage hensyn til de her langsigtede problemer også, siger hun.

Pløjefrit landbrug kan måske hjælpe

En dyrkningsmetode, der kan hjælpe på problemerne med udpining af jorden, er pløjefrit landbrug med ændrede sædskifter og flere efterafgrøder. En metode, som er på vej frem internationalt.

- Men det er også en meget langsigtet løsning, hvor der er udfordringer med at opnå et højt udbytte, siger Janne Aalborg Nielsen fra SEGES.

FNs fødevareorganisation FAO har udnævnt 2015 til Jordens År, men det har ikke skabt den store opmærksomhed.

Ærgerligt, mener sektionsleder Mogens Greve fra Aarhus Universitet.

- Vi er nok vant til at betragte jordens frugtbarhed som en selvfølge, men der er altså grund til at være bekymret, tilføjer han.

Tunge landbrugsmaskiner pakker jorden og er med til at true den danske muld. (Foto: Helge Røjle - DR)
FacebookTwitter