Forskere vil have penge: Vil bruge græs til mad og medicin

Aarhus Universitet er klar til at bygge bioraffineringsanlæg, der kan omdanne græs til protein.

I fremtiden skal danske landmænd måske dyrke græs til produktion af protein. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Græs skal forvandles til dyrefoder, mad og medicin. Masser af græs.

På Aarhus Universitet i Foulum ved Viborg er forskere nu parate til at bygge et stort bioraffineringsanlæg, som skal kunne fordøje 20 tons biomasse i timen.

- Det handler om at få mere værdi ud af græs, kløver og eventuelt blomsterplanten lucerne, så vi kan producere protein i Danmark, siger projektleder Morten Ambye-Jensen.

Aarhus Universitet har allerede lavet forsøg i et pilotanlæg.

- Vi har lært meget undervejs, blandt andet hvordan vi presser saft ud af græsset og får mest muligt protein ud i saft. Vi er nu langt tættere på at vide, hvilket udstyr, der skal til og er klar til at skalere op, siger Morten Ambye-Jensen.

Græs og kløver kan være et alternativ til import af soja til dyrefoder. Forskerne i Foulum fremhæver, at der vil være tale om sundere foder, der kan give husdyrene en sundere tarmflora og dermed reducere medicinforbruget i husdyrbesætninger.

Forsøget med grøn biomasse følges tæt af landbruget, da der kan være en økonomisk gevinst for landmanden, hvis han kan lægge sin produktion om til græs. Græs findes året rundt og modsat etårige afgrøder, som korn, raps og majs, skal marken ikke hele tiden genetableres.

Det vil også gavne miljøet, da græs hele tiden optager kvælstof, så kvælstof ikke skylles ud i vandløb og fjorde.

- Der er mange gode fordele ved at have græs og kløver som en mulig afgrøde på sårbar jord, hvor udvaskning skal minimeres, siger Morten Ambye-Jensen.

Aarhus Universitet forventer, at bioraffineringsanlægget kan være klar til en mindre testkørsel i græssæsonen 2018 og i fuld produktion i 2019.

Storskala-anlægget vil koste 19,5 millioner kroner og er afhængig af regional og statslig medfinansiering. Foruden Aarhus Universitet er Københavns Universitet, Danish Crown, DLG, DLF og Agro Business Park med i det raffinerede projekt.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.