Forurening langt værre end forventet: Grænseværdi overskredet 1.000 gange

15 ton pesticider og 6 ton kviksølv. Den gamle fabriksgrund ved Cheminova er dybt forurenet.

Grænseværdien på den gamle fabriksgrund ved Cheminova overskrider nogle steder grænsen med 1.000 gange. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

En gammel fabriksgrund, der ligger ud til Limfjorden og med Vesterhavet på den anden side, er langt værre forurenet end forventet.

I alt ligger der 15 ton pesticider og 6 ton kviksølv gemt i jorden ved den gamle fabriksgrund ved Cheminova.

Nogle steder er der målt 4.000 milligram kviksølv per kilo jord. Det er mere end 1.000 gange grænseværdien på 3 milligram.

- Det er bekymrende, og det betyder, at vi bliver nødt til at sige meget tydeligt til staten, at man bliver nødt til at afsætte flere penge til generationsforureningerne, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Region Midtjylland.

Region Midtjylland har netop undersøgt grunden, og det viser sig, at forureningen er lige så slem som den omtalte generationsforurening ved Høfde 42, der blot ligger et par kilometer fra Cheminova.

- Vi står over for en meget omfattende oprensningsopgave, som bliver meget dyr, siger Anders Kühnau og anslår, at oprensningen af de to grunde tilsammen vil koste omkring en halv milliard kroner.

Finansminister Kristian Jensen (V) anerkender, at der er en potentiel risiko for, at generationsforureningerne kan få konsekvenser for miljøet.

- Vi må erkende, at den måde, man behandlede affaldsstofferne på i sin tid, var helt håbløs. Derfor har vi behov for at rydde op, siger han.

De fem regioner råder i øjeblikket over 434 millioner kroner til jordforureninger, og hvis Venstre sidder i regering efter valget, vil partiet afsætte yderligere en halv milliard målrettet de i alt ni generationsforureninger.

- Med en halv milliard oven i den indsats, der er i forvejen til at rense op, kan vi både klare Cheminovagrunden og de andre indsatser, der er. På den måde kan vi få renset op én gang for alle, siger finansministeren.

Den udlænging er Anders Kuhnau dog ikke enig i, da den anslåede regning alene for de to generations ved Cheminova løber op i en halv milliard kroner.

- Alle kan se, at det ikke er nok penge, som er afsat. Regionen kan selvfølgelig bidrage med noget, men vi har langt fra penge nok til at løfte den her opgave selv. Der er vi nødt til at have staten med ind over, siger Anders Kühnau.

Afhængig af Cheminova

De seneste 40 år har Cheminova frivilligt pumpet 80.000 kubikmeter grundvand op fra den gamle fabriksgrund og renset vandet, så de holder forureningen i skak. Og den hjælp er man dybt afhængig af, lyder det fra biolog og kontorchef ved Region Midtjylland, Morten Bondgaard.

- Det er fuldstændig afgørende, at Cheminova foretager deres oppumpning af grundvand på den gamle fabriksgrund. Ellers ville foruenignen sprede sig til både fjord og enge, forklarer han.

Selvom virksomheden selv er skyld i forureningen, er den ikke forpligtet til at rense grundvandet, og derfor sker oppumpningen helt på Cheminovas eget initiativ.

Selvom Morten Bondgaard understreger, at intet tyder på, at Cheminova vil stoppe med deres frivillige rensning af vand, så lurer risikoen i baghovedet.

- I det øjeblik den frivillige indsats måtte ophøre – det tror jeg ikke, den gør – men skulle den ophøre, så har vi et problem, siger Morten Bondgaard.

Der skal handles nu

Han påpeger, at begge forureninger ligger helt ned til henholdsvis Limfjorden og Vesterhavet. Derfor er der frygt for, at forureningerne siver ud i vandet. Især i forbindelse med store vandstigninger i forbindelse med klimaforandringer.

- Det er ikke en tryg situation for borgerne. Når vi er så tæt på havet og mulighed for udsivning, skal vi være ekstra opmærksomme på de her store forureninger, siger Anders Kühnau.

Der er i øjeblikket to projekter i gang med oprensning af jorden, som begge viser gode testresultater.

- Det vil formentligt gøre det mere effektivt at fjerne forureningen og dermed også mere realistisk at komme helt af med forureningen én gang for alle. Det er det eneste rigtige at gøre, siger Anders Kühnau.

I Danmark findes der ni kendte generationsforureninger:

  • Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.

  • Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.

  • Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

  • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

  • Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

  • Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metal-virksomhed.

  • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.

  • Den tidligere Collstrup-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrup.

  • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.

  • Kilde: Miljø- og fødevareministeriet

Opdateret klokken 15.05 med kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V).

Facebook
Twitter