Fredede sæler må nu skydes i jysk å: Et spørgsmål om at redde havørreden og lystfiskere

Glæde blandt lystfiskere over ny tilladelse til at skyde sæler i Karup Å. Se video af sælen i artiklen.

Sæler i de danske åer har de seneste år været et stigende problem. (Foto: Niels Vedel)

Sælen er fredet, men nu har Miljøministeriet givet tilladelse til, at syv sæler må skydes i Karup Å.

- Den beslutning kan blive afgørende for vor forenings overlevelse, siger Helge Jakobsen, formand for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.

- Det er et spørgsmål om at redde havørreden, men også lystfiskerforeningerne langs åen. Lystfiskerne mister lysten, når de oplever, hvordan sælen spiser fiskene i åen. Og så uddør lystfiskeriet i Danmark, i hvertfald ved Karup Å, siger formanden.

Helge Jakobsen vurderer selv, at det er manglen på fisk i Limfjorden, som får sælerne til at søge op i åen, hvor de truer lystfiskernes mangeårige arbejde med at ophjælpe bestanden af havørreder.

- Hvis sælerne tager alle moderfiskene, så er vores arbejde spildt. Og sælerne er nu trængt helt op til Karup by, mindst 50 kilometer oppe af åen, siger han.

Det er lodsejerne langs åen, som har fået Miljøministeriets tilladelse til at skyde foreløbigt syv sæler med mulighed for, at tilladelsen udvides til flere dyr. Endnu er der ikke skudt en sæl, men der er samlet et korps på 29 jægere, som er klar til jagten, oplyser formanden for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.

- For jægerne gælder det om at finde de rolige steder langs åen, hvor sælerne stopper op og holder hovedet over vandet. Så kan vi tage dem, siger Helge Jakobsen.

Talrige sælobservationer

Problemet med sæler, der vandrer op gennem åerne, er et forholdsvis nyt problem, men de seneste år er antallet af klager fra lyst- og fritidsfiskere steget. Derfor har Limfjordsrådet nu givet fiskerne mulighed for at melde sælobservationer, så man kan få en mere koordineret viden om, hvor sælerne giver problemer.

Lyst- og fritidsfiskerne har haft mulighed for at indberette observationer i cirka en måned, og her fremgår det, at der er en særlig stor koncentration af sælobservationer i Karup Å.

Flemming Abel Olesen Aalborg fisker ofte i Karup Å, og han fortæller, at han ofte ser sæler i åen - og at det er et stigende problem.

- Det er rigtig træls, for de jager rundt med fiskene, fortæller han.

Han optog i efteråret denne video af en sæl i Karup Å.

Lystfiskere klager over sæler ved flere andre åer i Jylland, og i dag mødes fiskeriminister Eva Kjer Hansen med lystfiskere ved Lindenborg Å for at høre nærmere om problemet.

Der har tidligere været givet tilladelse til at skyde sæler. I 2017 blev der skudt to sæler i Skive Fjord.

Facebook
Twitter