Frivillige "pårørende" er et hit på sygehusene

Hospitalerne bruger i stigende grad frivillige til at varetage typiske pårørende-opgaver som at holde i hånd, sludre og skifte blomstervand.

Hardy Slot på 87 år nyder godt af patientstøtternes hjælp på Herning Sygehus. (Foto: steen færgemand)

Det er et hit at få hjælp til finde vej på sygehuset, hente saftevand til patienter eller skifte vandet ved blomsterne.

Frivillige patientstøtter kan hjælpe med opgaver, som pårørende typisk ville gøre. Og ordningen er så populær, at sygehusene i Herning og Holstebro gerne vil udbrede den til flere afdelinger.

- Det kan være hjælp til at finde rundt på sygehuset. Det giver tryghed for patienten, at der står en frivillig klar og spørger: Hvad kan jeg hjælpe dig med?, siger sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Vest, Ida Götke.

- Der er også frivillige i børneafdelingen til at læse historier eller være sammen med det syge barns søskende og aflaste forældrene, siger hun og understreger, at de frivilliges opgaver ikke er at regne for kerneopgaver for de professionelle på hospitalet.

På Herning Sygehus har Birthe Bakgaard været frivillig patientstøtte i tre år. Hun bruger to timer hver anden uge på at holde patienter i hånden, hente saftevand og lignende opgaver.

- Jeg får en masse tilbage af at være frivillig. Jeg har været på plejehjem i mit arbejdsliv, så det er dejligt at kunne fortsætte lidt. Vi snakker om vind og vejr, men ikke om deres sygdom, fortæller hun.

Det er Røde Kors, der organiserer de frivillige patientstøtter, og sidste år var der 729 frivillige patientstøtter på 28 sygehuse landet over. På landsplan er antallet af frivillige patientstøtter steget med godt 60 procent de seneste tre år. Ni ud af ti af dem er kvinder, og størstedelen er over 60 år.

Facebook
Twitter