Glade surfere: Møllekonflikt ved Cold Hawaii på vej mod en løsning

Efter dialogmøde: Der skal findes en vindmølle-løsning, som kommer alle til gavn

Surfere frygter, at Nordeuropas bedste surfspot, "Middles" nord for Hanstholm, bliver ødelagt, hvis et vindmølleprojekt bliver realiseret, som det er planlagt. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Bølgerne er gået højt om et omstridt vindmølleprojekt ved Hanstholm havn.

Striden handler om, at Thisted Kommune har godkendt, at en af vindmølleprojektets tre møller må rejses tæt på surfspottet Middles, som regnes for at være Nordeuropas bedste.

I dag satte parterne sig endelig ned og så hinanden i øjnene: Bygherren GPP Vind, Hanstholm havn, Thisted Kommune og surferne mødtes til et dialogmøde.

Surferne er tilfredse efter mødet.

- Det var et godt og positivt møde, siger Stian Eide, formand for surfklubben NASA - Cold Hawaii.

- Meldingen fra GPP Vind og Hanstholm havn er, at de er åbne for en løsning, der både kan komme til gavn for havn og surfere, fortæller han.

Hanstholm havn har udbedt sig betænkningstid, mens nye løsningsmuligheder bliver undersøgt. Havnen vil indkalde til et nyt møde om kort tid.

GPP Vind har fået tilladelse af Thisted Kommune til at bygge tre møller ved Hanstholm havn. Tre møller er også det, som GPP Vind foretrækker at opstille, men de kan også nøjes med to, fortæller direktøren.

GPP vind skal opføre møllerne og leje møllepladserne af Hanstholm havn. Lejeindtægterne skal være med til at finansiere en planlagt udvidelse af havnen.

Der er meget på spil i hele sagen om de nye møller ved Hanstholm havn - også i forhold til brandet Cold Hawaii.

- Dels er det et meget vigtigt surfspot for Thisted Kommune, Danmark og også internationalt, og så er der hele den historie om den positive udvikling, der har været i vores område, som kan få et knæk, siger Stian Eide.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.