Gult og svedent græs på marken: Poul er nødt til at slagte øko-kvæg for at have foder nok

Tørken betyder at økologiske landmænd er nødt til at reducere i besætningen på grund af mangel på foder.

Gult, vissent græs skæmmer markerne på grund tørken. Det giver nervøse trækninger hos de økologiske landmænd, der er afhængig af at fodre deres kvæg med saftigt grønt græs.

- Vi har set tilfælde, hvor man er nødt til at slagte både malkekvæg og kødproducerende dyr for at skaffe foder nok til besætningen til den kommende vinter, fortæller Søren Lykke Jensen, rådgiver hos Økologirådgivning Danmark.

Øko-landmand Poul Nygaard fra Struer står selv til at skulle sende 30-40 af sine 180 malkekøer til slagtning om to uger:

- Vi vil reducere lidt i vores besætning. Vi tager dem ikke i et hug. Jeg har ikke prøvet, at det har været så ekstremt i de 39 år, jeg har været selvstændig, siger Poul Nygaard.

Han kan med sit ene vandingsanlæg ikke hamle op med den afsvidning, tørken forårsager. Og han er ikke den eneste, der rammes:

- Generelt er det nok et problem alle steder, uanset om man kan vande jorden eller ej. Vandingsanlæggene kan ikke følge med, og hos dem der ikke har anlæg, bliver der nogen steder en meget lille produktion, siger Søren Lykke Jensen fra Økologirådgivning Danmark.

Han har heller aldrig set noget lignende og mener, økologerne skal handle hurtigt:

- Folk skal agere nu for at sikre sig foder nok til deres dyr i den kommende vinter, siger Søren Lykke Jensen.

Han vurderer, at 80 procent af de danske øko- bedrifter mangler foder.

Håber på regn

En løsning kunne være at købe sig til ekstra foder, men det er ikke nødvendigvis en god ide:

- Så bliver der øget efterspørgsel og stigende priser, og så kan det være, at det ikke er rentabelt, siger øko-rådgiveren.

I nogle tilfælde kan et alternativ til at slagte besætningen være at hente hjælp hos en kollega:

- Nogen laver aftaler med at flytte dyrene og huse dem hos en producent, der har vandingsanlæg, så han kan overtage dyrene, siger Søren Lykke Jensen.

For økolandmand Poul Nygaard fra Struer er der kun en ting at gøre: Kigge op på himlen og vente på noget vådt:

- Vi kan kun håbe på, at det bliver lidt bedre, siger han.