Håndvask og tøjskift skal forhindre spredning af MRSA-smitte

Ejere af større svinebedrifter skal indrette et rum, så de og deres medarbejdere kan skifte tøj og vaske hænder, inden de går fra stalden ud i verden.

MRSA stafylokokker-bakterierne kan blive overført fra dyr til mennesker ved direkte kontakt. Nu sætter fødesvarestyrelsen ind med et nyt tiltag, der skal forhindre MRSA-smitte. (© Colourbox)

Vi danskere skal beskyttes bedre mod bakterien svine-MRSA.

Bakterien er svær at behandle hos de mennesker, der bliver smittet, og derfor stiller Fødevarestyrelsen nu større krav til landmændene.

Fra denne uge skal alle større svineproducenter have en smittebeskyttelsesplan klar, og der skal være et forrum til stalden, hvor landmanden og hans medhjælpere kan skifte tøj og vaske hænder, inden de forlader stalden. Det skal holde bakterierne inde i stalden og væk fra omverdenen.

Nye regler gælder også gæster

Landmanden eller den, der er ansvarlig for besætningen, skal sørge for, at procedurerne bliver overholdt. Det gælder også, når andre besøger stalden. For eksempel konsulenter, dyrlæger og klovbeskærere.

Hos Fødevarestyrelsen fortæller kontorchef Charlotte Vilstrup, at det giver ualmindeligt god mening at stille skrappere krav til landmændenes hygiejne:

- Hvis man vil forhindre, at en smitte, som er inde i stalden, kommer ud i det omgivende samfund, så skal der gøres et eller andet, så man ikke bare går fra stalden ud i verden. Uanset, om man går ind i sit hus eller sætter sig ud i en bil, forklarer hun.

Landmand: Kravene  er overflødige

Men Fødevarestyrelsens nye krav er overflødige i en lang række besætninger, mener smågrise-producent og formand for landbrugsrådgivningen Heden & Fjorden, Sven Agergaard:

- De fem punkter, der er i kravene, det er nogen, som de fleste svineproducenter allerede har i forvejen, siger han.

– Jeg mener, at der er tale om ganske almindelig sund fornuft.

Han har selv en svinebedrift ved Lind, syd for Herning, med 1100 avlssøer, der producerer 37.000 grise om året.

MRSA er modstandsdygtig over for penicillin

De nye krav til smitte-beskyttelse hos svine-producenterne træder i kraft fra onsdag den 1. oktober.

MRSA stafylokokker-bakterier er farlige, fordi de er modstandsdygtige over for almindelig penicillin.

Bakterierne kan blive overført fra dyr til mennesker ved direkte kontakt, men de smitter kun sjældent fra menneske til menneske.