Halvtomme kirkegårde er i fare for at lukke

Halvdelen af kirkens jord bliver ikke brugt. Gravstederne bevares i kortere tid og flere bliver stedt til hvile i urne.

Jens Mølgaard er formand for Tiphede Menighedsråd. Han håber, at dele af kirkegården kan omlægges til rekreativt område. (Foto: Frederik Gatzwiller)

Når kirkeklokkerne ringer de afdøde ud af kirken, er det ofte en halvtom kirkegård, der tager imod kisten.

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere anslår, at halvdelen af det samlede kirkegårdsareal i Danmark ikke bliver brugt.

- I sogne, hvor befolkningstallet er faldende, begynder der efterhånden at løbe flere og flere gravsteder ud, og det vil sige, at der bliver flere og flere huller i mængden af gravsteder, siger Asger Grove Korsholm, der er provst i Nordre og Søndre Provsti i Herning.

I værste fald risikerer kirkegårde, at de skal afvikles.

- Det tror jeg godt, man kunne forestille sig i nogle af de meget små landsogne, siger Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift.

Et af de steder, hvor der er tomme gravsteder og langt mellem begravelserne er på Tiphede Kirkegård i Vestjylland. Med 153 medlemmer af folkekirken i sognet, er der kun er 1-2 begravelser hvert år.

- Der kan være mulighed for, at man på et tidspunkt holder med at begrave folk herude, siger Jens Mølgaard, der er menighedsrådsformand i Tiphede.

En lukning af en kirkegård har dog lange udsigter. Som efterlevende ægtefælde har man nemlig ret til at blive begravet ved siden af sin ægtefælde.

I stedet er planen i Tiphede, at områder af kirkegården skal frigøres for gravpladser, og der i stedet bliver områder med flere planter og bænke.

Gravplads bevares i kortere tid

Årsagen til de tomme gravpladser er flere ting.

Blandt andet er der en tendens til, at flere vælger en fællesgravplads frem for et individuelt gravsted. Der bliver færre kistebegravelser og flere urnebegravelser, som ikke fylder lige så meget på kirkegården.

Og så ligger vi på gravpladsen i kortere tid end tidligere.

- Færre gravpladser bliver forlænget, når de udløber. Så når man har haft dem i 20-25 år føler man måske ikke, at der er brug for dem længere, siger provsten Asger Grove Korsholm.

Rekreativt område

Nu vil biskoppen derfor diskutere, hvad kirken fremover kan bruge ubrugte arealer til.

I Viborg Stift ønsker man blandt andet, at nogle områder på kirkegården kan bruges til et rekreativt område.

- Vi er et sted i vores samfund, hvor tingene går utrolig hurtigt, og hvor vi til stadighed overstrømmes af kommunikation. Vi kan udvikle det til steder, hvor man kan finde ro, siger biskop, Henrik Stubkjær.

I Asger Grove Korsholms provsti er der flere kirkegårde, hvor han ser sådan en forvandling kunne være en mulighed.

- Man kan sagtens lave nogle smukke parklignende hjørner på en kirkegård til glæde for dem, som kommer der, siger Asger Grove Korsholm.

Facebook
Twitter