Handicappede: Staten regner os som raske, når vi når pensionsalderen

Når handicappede bliver folkepensionister mister de retten til en række særlige tilskud. Det er en væsentlig nedgang i livskvaliteten, lyder det fra handicaporganisationer.

60-årige John Sørensen (tv) er spastiker og 65-årige Ole Johnsen (th) har polio. Begge mister de særlige handicaptilskud, når de bliver pensionist. (Foto: Peter Lynglund- DR)

Huset må måske sælges og handicapbilen er der ikke længere råd til.

Det kan være nogle af konsekvenserne for handicappede, når de bliver folkepensionister, lyder det fra flere handicaporganisationer. 

Når handicappede bliver folkepensionister mister de retten til en række særlige ydelser og tilskud, der eksempelvis bruges til de ekstra udgifter, som handicappede har til handicapbil, specialsyet tøj eller medicin.

De særlige tilskud gives, så det ikke er dyrere at være handicappet end rask.

Når ydelserne bortfalder ved pensionsalderen, kan det ifølge Ole Johnsen, formand i Danske Handicaporganisationer i Skive, give en nedgang i indtægt på 2-3000 kroner om måneden.

- Handicappet forsvinder jo ikke bare, fordi man fylder 65-66 år, siger Ole Johnsen.

Livskvalitet forringes

John Sørensen er 60 år og spastiker. Han har svært ved tanken om, at han måske ikke har råd til sin handicapbil.

- Det kan betyde, at min livskvalitet forringes. Jeg er vant til at køre hver dag men kan efter pensionsalderen bliver afhængig af elscooter eller flextrafik (kørsel for borgere, der ikke kan benytte den øvrige offentlige kollektive trafik; red.). Har man flextrafik, har de fleste kun en tur om ugen, siger John Sørensen.

Kredsformand for Spastikerforeningen Vestjylland, Bent Ole Nielsen, fortæller, at mange medlemmer er bekymrede.

- Problemet er jo, at den dag man bliver folkepensionist, så mister man stort set alle de ekstra tilskud man har fået på grund af sit handicap. Det er jo en væsentlig nedgang i livskvaliteten, at man ikke kan udføre sine daglige gøremål, som man gerne vil og som man tidligere har kunnet gøre med minimal hjælp, siger Bent Ole Nielsen.

Politisk uenighed om handicapydelser

Enhedslisten har tidligere stillet forslag i Folketinget om at afskaffe aldersgrænsen for at modtage handicapkompenserende ydelser og tillæg. Indtil nu uden opbakning fra de andre partier.

Jørn Vedel Eriksen er folketingskandidat for Enhedslisten, opstillet i Herning. Han kalder det aldersdiskrimination, at handicappede mister de særlige tilskud, når de bliver pensionister.

- Alle falder i indtægt, når de bliver folkepensionister, men handicappede har ekstra udgifter. Forsikringspræmien til en handicapbil er højere. Jeg så gerne, at man fik dækket beløbet fra almindelig præmie til den ekstra, siger Jørn Vedel Eriksen.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Annette Lind, henviser til, at alle får en lønnedgang, når de når pensionsalderen. Men at kommunen er forpligtet til at lave en vurdering af den enkelte pensionist, så det er muligt at modtage andre ydelser.

- Bilstøtte- og ledsagerordning bortfalder kke, siger Annette Lind.

Muskelsvindfonden planlægger sammen med to andre organisationer at anlægge sag mod staten i problemstillingen.

Facebook
Twitter