Havskum med skadelige stoffer blæser ind over land: 'Vi er jo stive af skræk'

60 forskellige steder i landet skal det nu undersøges, om PFAS-stoffer fra havskum føres videre til kvæg, ænder og anden natur.

Jæger Tommy Nissen er med til at nedlægge ænder på Agger Tange, som skal undersøges nærmere for skadelige stoffer. - De talværdier vi tidligere har set fra fugle, kvæg og i græsset er i hvert fald meget høje. Men vi ved for lidt om det, så vi håber at få de svar, vi søger, siger han. (Foto: © Claus Rud - DR Midt & Vest)

Ingen fik andesteg med hjem til middagsbordet, da lokale jægere nedlagde en stribe ænder på Agger Tange i Thy en aften tidligere på ugen.

Naturstyrelsen forbyder nemlig andejagt i området, fordi der er fundet sundhedsskadelige PFAS-stoffer i kødet fra ænder på tangen.

Nu skal de nedskudte fugle under myndighedernes lup og analyseres nærmere.

- Vi er jo stive af skræk for, at det er noget værre noget. Vi håber det bedste, siger Tommy Nissen, formand for Agger Jagtforening.

Flere andre steder i landet bliver lignende undersøgelser sat i værk.

For de skadelige stoffer kommer sandsynligvis fra skum i havet, som blæser ind over land. Det tyder det i hvert fald på i undersøgelser fra Region Midtjylland.

- PFAS er i havskummet, fordi det findes i havet, og det vil rigtig gerne være i skillefladen mellem luft og vand, forklarer projektleder Halfdan Sckerl.

Når der er en hård vind ind på kysten, ryger skummet i første omgang op på stranden, og noget af skummet blæser så videre ind i landet, lyder teorien.

- Nøjagtigt hvordan spredningen af PFAS sker gennem skummet, ved vi ikke. Det er så det, vi skal undersøge yderligere, siger Halfdan Sckerl.

Tidligere på året opfordrede Styrelsen for Patientsikkerhed strandgæster på Vestkysten til at undgå direkte kontakt med havskum efter fund af PFAS.

Fødevarestyrelsen forbyder også at spise kød fra de 180 kreaturer, som har græsset på Agger Tange denne sommer. Årsagen er også forhøjede værdier af PFAS i blodprøver fra dyrene.

  • Myndighederne arbejder på at undersøge, om teorien holder, altså om spredningen sker fra havet og ind i landet. - Vi har ikke lige nu den gode metode til at løse det her problem endeligt. Men før vi når dertil, skal vi erkende problemets omfang, siger Halfdan Sckerl, projektleder ved Region Midtjyllands jordforureningskontor. (Foto: © Claus Rud - DR Midt & Vest)
  • Tidligere er der fundet forhøjede værdier i kødet på ænder og gæs på Agger Tange. Derfor har Miljøstyrelsen bedt Naturstyrelsen om at tage flere prøver. (Foto: © Claus Rud - DR Midt & Vest)
  • Ænderne registreres nøje, inden de sendes videre til analyse for indhold af PFAS. (Foto: © Claus Rud - DR Midt & Vest)
1 / 3

Kystnære områder i hele landet skal undersøges

18 forskellige fugle af arterne gråand, pibeand, spidsand og krikand blev nedlagt på den specielle jagt på Agger tange, som Naturstyrelsen stod for.

Hver enkelt and er registreret, alderen er vurderet ud fra vingefjerene, og nu er dyrene pakket i plastposer og sendt til analyse.

- Det er meget, meget svært at blive klog på, hvor det kommer fra, hvordan det er opstået, og hvordan det er havnet i fuglene. Derfor er al viden vigtig i det her, siger Tommy Hansen, vildtkonsulent i Naturstyrelsen Thy.

Indsamlingen af ænder er bare én af en stribe undersøgelser, som myndighederne har sat i værk for at samle mere viden om de sundhedsskadelige PFAS-forbindelser.

Problemet med havskum vil nu blive undersøgt på Naturstyrelsens arealer 60 forskellige steder i landet.

- Vi kan ikke afvise, at det er en udfordring for alle kystnære miljøer i landet. Havet har betydning for de mængder af PFAS, vi finder. Det skulle være mærkeligt, hvis det er meget anderledes andre steder. Men nu er det altså konstateret lige her, siger Region Midtjyllands projektleder Halfdan Sckerl.

De endelige resultater skal være klar sidst på året.

Hvis der undervejs bliver fundet flere overskridelser af grænseværdier, bliver der handlet på det med det samme, skriver Miljøstyrelsen i et svar til DR.

Nu venter Tommy Nissen og de andre jægere i foreningen.

- Det har været helt fantastisk at være ude at skyde ænder for første gange i lang tid. Nu håber vi virkelig inderligt, at det bare er en storm i et glas vand, siger han.