Her dropper hver fjerde at stemme: Nu banker Ismail sofavælgerne op

Flyers, plakater og et bank på døren skal få beboere i almene boligområder afsted til stemmeurnerne.

På Ellekonebakken i Viborg bor mange forskellige nationaliteter - og ikke alle har stemmeret. Men de, der har, får besøg af beboer-ambassadør Ismail Hussein Hassan, som opfordrer dem til at stemme til folketingsvalget 1. november. (Foto: © Mette Skov-Jensen - DR Midt & Vest)

Ismail Hussein Hassan banker på hos næsten alle sine naboer på Ellekonebakken i Viborg for tiden.

Det gælder ikke bare et hyggevisit.

Han har en hjertesag.

- Når man har stemmeret, er det meget vigtigt, at man stemmer, siger han.

Det er en påmindelse, der er brug for. For der er relativt flere sofavælgere i almene boligområder.

Ved seneste folketingsvalg i 2019 afgav 75 procent af de stemmeberettigede beboere i almene boliger deres stemme. I resten af befolkningen var stemmeprocenten på 86,5 procent.

Derfor har BL - Danmarks Almene Boliger - søsat kampagnen 'Stem Med', der skal få folk op af sofaen og afsted til valglokalerne 1. november.

Ismail Hussein Hassan håber, at flere med anden etnisk baggrund vil gå op i politik - for det gør en forskel, oplever han. Han er selv medlem af et parti, har stillet op til kommunalvalget, er medlem af skolebestyrelsen og i bestyrelsen for Viborg Internationale Forening. (Foto: © Mette Skov-Jensen - DR Midt & Vest)

Opgange bliver beklædt med plakater, der ryger flyers i postkassen, og skilte ved dørhåndtaget fortæller, at her bor en frivillig nabo, som gerne vil følge med dig ned at stemme. Og så kommer ambassadører i områderne som Ismail Hussein Hassan forbi med en mundtlig opfordring.

- Det er vigtigt at bakke op om demokratiet, og så er det vigtigt med en bred repræsentation, siger viceadministrende direktør i BL, Solveig Råbjerg Tingey.

I Lyngens Kvarter i Gullestrup ved Herning inviteres beboerne på valgdagen til at gå hen til valgstedet i samlet flok.

- Vi kan jo ikke tvinge folk til at stemme, men vi kan gøre vores til, at det ikke er manglende information, der kan være skyld i, at man ikke kommer afsted, siger boligsocial leder Carina Sohnemann.

Det hjælper på stemmeprocenten at følges

Når man ikke har nogen at følges med til stemmelokalet, har man en større tilbøjelighed til at blive hjemme.

- Det vigtigste er at give dem en anledning til at stemme: At give dem nogle at stemme sammen med og diskutere politik med. Jo mere socialt man kan gøre det at stemme, jo stærkere vil valgdeltagelsen være, forklarer valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

Efter folketingsvalget i 2019 stod han for en undersøgelse af valgdeltagelsen i de almene boligområder.

De grupper, der undlader at stemmer, er især enlige, ufaglærte og stemmeberettigede udlændinge. Grupper, som der bor relativt flere af i de almene boligområder.

Det at stemme er ifølge valgforskeren langt mere end et spørgsmål om, hvem der skal i Folketinget. Det er et kryds for - og en accept af - vores samfundsmodel, siger han:

- Har man først sat krydset, har man accepteret det repræsentative demokrati. Derfor er det her kryds langt vigtigere end et kryds for nogle partier eller kandidater. Det er et kryds for Danmark og for demokratiet. Og derfor er det så vigtigt, at vi får alle grupper med.

Mange naboer kender Ismail Hussein Hassan i forvejen, men hans T-shirt gør opmærksom på, at han i dag besøger dem som beboer-ambassadør. (Foto: © Mette Skov-Jensen - DR Midt & Vest)

Ismail Hussein Hassan har somaliske rødder. Han har selv flittigt brugt sin stemme. Han er medlem af Socialdemokratiet og har været kandidat til kommunalvalget i Viborg Kommune.

- Jeg kommer fra et land, hvor jeg aldrig har stemt. Så det at kunne stemme er en gave, siger han.

En del af naboerne spørger ham, hvad de skal stemme, når han kommer og banker på.

- Det er vigtigt, du selv bestemmer, forklarer han så.