Hestereje sikrer milepæl: Over 90 procent af dansk fiskeri er nu bæredygtigt

Hesterejer opnår MSC-mærket - ligesom rødspætter fra Nordsøen og jomfruhummere fra Kattegat.

Selvom hesterejen ikke er ligeså kendt som rødspætten og torsken, så ligger den til grund for et pænt stort, dansk fiskeri med 28 aktive fartøjer fra Thyborøn i nord til Vadehavet i syd. (Foto: Christer Holte)

Det er måske ikke hver dag, du slubrer hesterejer i dig. Ikke desto mindre er det lille kræ blevet genstand for lidt af en landvinding i dansk fiskeri:

MSC-mærket

MSC-fiskere kan for eksempel blive bedt om at:

1) Dokumentere tilstrækkelig information om alders- og kønsmønstre i bestanden for at forhindre, at for mange unge fisk bliver fanget.

2) ​Minimere 'bifangst', altså uønsket fangst af fisk og andre arter, som havfugle, delfiner og skildpadder.

3) Fartøjets ejer deler GPS-data og har deltaget i undersøgelser - bl.a. for at sikre, at fiskeriet udskifter redskaber eller ikke fisker i beskyttede områder, når nye regler træder i kraft.

Hesterejer fra Nordsøen har nemlig fået miljømærket MSC - den blå fisk. Dermed er over 90 procent af det samlede danske fiskeri nu godkendt som bæredygtigt.

En milepæl, danske fiskere har nået efter mere end ti års indsats.

- Certificeringen betyder, at fiskeriet fremover skal leve op til en lang række krav for at sikre og dokumentere, at det foregår bæredygtigt, siger Majken Møller, der er kommunikations- og marketingchef hos MSC Danmark.

Det blå MSC-mærke med den lille, blå fisk åbner nye og større markeder for dansk fiskeri, fastslår fiskerikonsulent Sofie Smedegaard Mathiesen fra Danmarks Fiskeriforening.

- Stadigt flere forbrugere i stadigt flere lande efterspørger fisk, som er fanget bæredygtigt med hensyn til både fiskebestanden og det øvrige havmiljø. Og når forbrugerne efterspørger bæredygtig fisk, så gør supermarkederne det også, forklarer hun.

Men selvom dansk fiskeri med certificeringen af hesterejerne er tæt på målet, så bliver det svært at nå helt op på 100 procent bæredygtigt fiskeri.

- Det kræver stor viden om fiskebestandene at opnå MSC-mærket, og der er en del arter, hvor vi endnu ved for lidt om bestandene, til at fiskeriet kan blive certificeret efter de gældende regler, siger Sofie Smedegaard Mathiesen fra Danmarks Fiskeriforening.

MSC-mærket til hestereje-fiskeriet blev overrakt ved et rådsmøde i Bruxelles i denne uge, hvor fiskeriministrene fra både Danmark, Tyskland og Holland deltog.

Nu er det bæredygtige hesterejer, som skipper Ebbe Stensberg Jensen og Ole Christensen fanger på Kathrine Helt RI 78 med hjemhavn i Hvide Sande på den jyske vestkyst. (Foto: Christer Holte © www.christerholte.dk)

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.