Historisk dystre udsigter for vigtigt fiskeri

Der er nervøsitet i fiskeindustrien på grund af de ringe prognoser for årets tobisfangst.

Der er nervøsitet i fiskeriet. (Arkivfoto fra Skagen Havn). (Foto: STEFFEN ORTMANN © Scanpix)

Tobis or not tobis.

Den lille industrifisk tobis er meget vigtig for fiskernes økonomi. Derfor breder nervøsiteten sig nu blandt industrifiskerne på Vestkysten, for udsigterne til årets fiskeri efter tobis er historisk dårlige. Det kan koste fiskerne over en kvart milliard kroner.

- Resultaterne af skrabetogterne har aldrig været dårligere, og det er meget bekymrende, fortæller Danmarks Fiskeriforenings egen marinbiolog Henrik S. Lund.

Bestanden af tobis i Nordsøen vurderes nemlig ud fra såkaldte skrabetogter i løbet af vinteren, hvor man skraber efter de små fisk på deres gemmesteder nede i sandet på havbunden.

De dårlige skrabetogter betyder, at de anbefalede kvoter for tobis i år er meget små. I det vigtigste farvand omkring Doggerbanke er der faktisk slet ingen kvote.

Det kan betyde store tab for industrifiskerne.

- Sidste år lå omsætningen i tobisfiskeriet mellem 250 og 300 millioner kroner, siger Henrik S. Lund

Det er aftalen, at der laves en ny vurdering af bestanden ved et såkaldt realtids-moniteringsfiskeri fra midten af april. Fiskerne håber så på, at det viser sig, at der trods alt er flere tobis, end det ser ud til nu.

- Hvis der er flere tobis, så kan vi få en kvote og starte et rigtigt fiskeri. Hvis det viser sig, at der ikke er flere tobis, så må vi blive liggende ved kajen, siger marinbiologen i Danmarks Fiskeriforening.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.