Historisk stort naturprojekt: Fantastisk liv skal spire frem ved nye øer og stenrev langs danske kyster

Naturgenopretning for 300 millioner skal hjælpe os mod stigende vandstand og biodiversitetskrise.

Stenrev giver forskellige planter og dyr et levested, for mange er helt afhængige af fast grundlag. (Foto: © © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)

Nye øer og stenrev skal skyde op ude mellem bølgerne.

Der skal plantes ålegræs i fjordbunden.

Og områder langs strande omdannes til strandenge, som kan brede sig ind i landet i takt med klimaændringer og stigende vandstande.

Seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser og store private aktører som Ørsted og Aage V. Jensen Naturfond er gået sammen om et storstilet projekt.

Navnet er 'Coastal Life', og målet er at give de danske kyster dynamikken tilbage.

- Vi har fat i den helt store schweizerkniv. Vi kigger på klima, miljø og natur, siger projektchef Torben Bramming Jørgensen fra Limfjordsrådet.

- Når vi for eksempel genskaber strandeng, lader fjorden komme ind over strandengen, og når vi genskaber ålegræs ude på det lave vand - så binder vi CO2. En CO2, som ellers kommer op i luften og medvirker til de klimaforandringer, som vi er bekymrede for.

  • Snippen er en af den slags, man håber, der kan komme flere af i Danmark med indsatsen. Det er en nålefisk, som kun er registreret fire gange i Limfjorden - i 1849, 1956, 1957 og 2010. Den er beslægtet med søhesten, og det er hannen, der udruger ungerne. Den lever i vand med høj saltholdighed, og det begrænser bestandene i Danmark. (Foto: © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)
  • Søanemonen er et koraldyr, som vil sætte pris på flere nye stenrev. Den lever nemlig på faste overflader som sten. Søanemonen har tentakler, som den bruger til at fange små dyr med. Munden er i søanemonens midte. (Foto: © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)
  • Stenrev giver forskellige planter og dyr et levested, for mange er helt afhængige af fast grundlag. Blåmuslingen findes typisk på sten eller lignende, hvor den filtrerer fjordens vand for plankton. Blåmuslinger tiltrækker for eksempel søstjerner, som lever af muslinger. (Foto: © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)
  • En anden karakteristisk art er stenbideren. Her er det en han, der vogter over sine æg ved et stenrev i Løgstør bredning. I det tidlige forår ankommer de gydemodne stenbidere til Limfjorden. Stenbideren gyder på lavt vand med stenet bund. Efter gydningen vogter hannen æggene, til de klækkes. Stenbideren er mester i at anlægge camouflagefarve efter omgivelserne, så man kan både se røde, sort og grønne fisk, alt efter hvor de opholder sig. Hannen er som regel sort-rød i gydetiden. Rognen fra stenbideren er en delikatesse. (Foto: © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)
  • Stenrev er et vigtigt element til at bidrage til den marine biodiversitet og beskytter også mod kysterosion. Et projekt fra området omkring Livø har vist, at biomassen på et nyt stenrev var 11 gange højere end på den omkringliggende fjordbund. (Foto: © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)
  • Hesterejen findes overalt i Limfjorden og danner fødegrundlag for mange, større fisk. Den bliver 7,5 centimeter lang og tilpasser sin farve til omgivelserne. (Foto: © Dan Kaasby - Limfjordsrådet)
1 / 6

Coastal Life alene har et budget på 100 millioner kroner, hvoraf halvdelen af pengene er fra EU. Dertil kommer yderligere et beløb på 200 millioner kroner til genopretning af kystnære vådområder.

Samlet giver det en genopretning af flere hundrede hektar danske kystområder. En hidtil uset størrelsesorden.

- Det, vi lærer her, kan vi bruge andre steder i landet, så vi kommer op i den helt store skala, siger Torben Bramming.

Coastal Life foregår i seks kommuner og blandt dem Thisted, hvor sektionsleder for natur Tanja Binderup også ser store perspektiver i projektet, som kører frem til 2028.

- Vi kan tænke på en helt anden og ny måde i det her projekt, så vi måske bedre kan være med til at håndtere de vilde problemer, vi står over for i forhold til biodiversitetskrisen og klimakrisen - og at vandstanden i fjorden stiger.

  • Etablering af nye stenrev er ét af flere projekter i Coastal Life. I 2017 blev der brugt sten fra Norge, som blev fragtet ind i Limfjorden med coaster. (Foto: © Limfjordsrådet)
  • Tidligere har Limfjordsrådet stået for at etablere stenrev i Limfjorden. Her bliver der lagt sten ud på fjordbunden omkring Livø i 2017.
1 / 2

Én af de store private aktører i projektet er energiselskabet Ørsted.

Senest i 2030 skal alle de energiprojekter, som Ørsted bygger, være med til at sikre, at naturen i det område får det bedre.

- Vi skal bruge den her omstilling til grøn energi til at finde løsninger ikke bare på klimakrisen, men på nogle af de store udfordringer, vi står overfor som verdenssamfund, siger Ida Krabek, chef for bæredygtighed i Ørsted.

- Biodiversitet er altså bare en kæmpe krise, der ligger lige i halen på klimakrisen. Vi tror på, at vi kan bruge grøn energi til at være med til at finde løsninger på det også.