Høfde 42 skal opvarmes: Giften skal fordampe væk

Nye tekniske muligheder giver håb om, at giften ved Høfde 42 på Harboøre Tange kan fjernes.

Cheminova havde giftdepot ved Høfde 42 på Harboøre Tange fra 1957-1962. Giften sev ud og skadede området, så fisk døde, og måger blev syge. Det er endnu ikke lykkedes at få fjernet giften helt. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I årevis har stoffer som kviksølv og pesticider fra Cheminovas gamle depot holdt Høfde 42 på Harboøre Tange i et giftigt jerngreb. Men nu lysner det.

To virksomheder har præsenteret nye tekniske løsninger på at fjerne giften.

- Det ligner et gennembrud for oprensningen ved Høfde 42, siger udvalgsformand Poul Erik Christensen (R) fra Region Midtjylland.

Virksomheden Fortum vil spule de giftige stoffer ud for at fjerne forureningen, og virksomheden Krüger vil få giften til at fordampe ved at opvarme hele depotet.

- To pilotprojekter, som begge tegner meget lovende, siger Poul Erik Christensen, som er formand for udvalget for regional udvikling, der også tager sig af sager om jordforurening.

Det virkede i Vietnam

Hos miljøvirksomheden Krüger ved de, at pesticider kan renses ud af jorden, men det nye er, at Krüger nu skal undersøge, om kviksølv også kan renses ud af jorden på Høfde 42. I første omgang pilotprojekt.

- Vi tager simpelthen en portion jord op fra høfden, som vi putter ind i en lukket beholder, og via nogle elektriske varmelegmer varmer vi jorden op og får kviksølvet til at fordampe. På den måde kan vi få det suget op og få det behandlet på gas- og væske-form, forklarer afdelingschef Majken Faurby.

Cheminovas gamle giftdepot ved Høfde 42 på Harboøre Tange dækker ca. 27.000 kvadratmeter. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Krüger har arbejdet med denne teknik i mere end 10 år i projekter, som er større end Høfde 42. Virksomheden har for eksempel haft succes med metoden i Vietnam.

Bedre og billigere end 1500 lastbiler

Beregninger viser, at der vil være en stor besparelse på at fjerne giftstofferne direkte ved giftdepotet i stedet for at skulle grave det hele op og køre det til ekstern behandling.

- Det er logisk at fjerne giften der, hvor forureningen er sket. Det er bedre og formentlig også billigere end at køre en masse forurenet sand tværs gennem landet på 1500 lastbiler, siger udvalgsformand Poul Erik Christensen.

Også i Lemvig kommune er der glæde over de nye tekniske muligheder for at fjerne giften på stedet.

- Jeg håber, det vil lykkes for dem, og at metoderne kan skabe nye arbejdspladser, samtidig med at vi får ryddet op derude, siger Lemvigs borgmester Erik Flyvholm fra Venstre.

Krügers forsøg går i gang i denne måned, og hvis det er en succes, skal opvarmningen af høfden ske til næste år. Det arbejde skal være færdigt i december 2018.

Pilotprojektet ved Høfde 42 er støttet af Miljø-og Fødevareministeriet.

Region Midtjylland har tidligere besluttet, at affaldet fra giftdepoterne skal blive i sandet indtil 2019. Her var arbejdere i 2015 igang med at opgradere de vandmålerbrønde, der er flere steder ved giftdepotet. Målinger, der skal vise hvor meget gift der siver ud. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2015) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Partiet SF har torsdag eftermiddag inviteret til høring i Lemvig om de nye muligheder for at fjerne giftdepotet ved Høfde 42.

Partiet har også foreslået, at der oprettes en statslig "Jordrensningsfond" på en milliard kroner, som skal betale for oprensningen ved Høfde 42 og andre store forureninger som for eksempel giftdepotet i Kærgård Plantage i Sydvestjylland.