Hundredevis af døde fisk ved søbred: Varmen forstærker iltsvind

Hestholm Sø ved Skjern Enge er ramt af iltsvind, og det er usædvanligt, at dét sker i store søer.

Det er et makabert syn, der møder sommergæster på gåtur ved Hestholm Sø i Vestjylland.

Hundredvis af fisk ligger nemlig døde ved bredden, og larver og andet kryb er allerede godt i gang med at spise af dem.

Og efter alt at dømme er det den seneste tids høje temperaturer, der er årsag til fiskedøden.

Det skyldes formentlig en kombination af iltsvind og en opblomstring af alger, vurderer skovfoged Mads Bank Mikkelsen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk.

- At en så stor sø som den her lider af iltsvind - det er ikke noget, vi normalt ser, siger han.

Iltsvind i hav og søer opstår i første omgang, når alger dør. Så falder de nemlig til bunds og bliver nedbrudt - og det kræver ilt. Algerne er der, fordi de får næring fra kvælstof og fosfor, som med regn bliver skyllet ud i hav og fjorde fra landjorden. Kvælstof og fosfor findes i den gødning, landmænd bruger.

Og når det har været varmt så længe som nu, bliver søerne mere lavvandet og varme, og så sker der desuden en hurtig opblomstring af alger. Dét er en livsfarlig cocktail for fiskene.

I Skjern Å har lystfiskerforeningen indført midlertidigt fiskeriforbud.

- På grund af det varme vand, der har lavt iltindhold. Og så ønsker vi ikke som lystfiskere at være skyld i, at fisk går hen og dør, siger Stefan Meldgård, der er ansvarlig for vand- og fiskepleje hos Skjernådalens Lystfiskerforening.

Han forsøger at skabe mere ilt i åen ved at lægge sten ud, der skaber turbulens, men det er svært at kæmpe mod varmen.

- Det er jo frustrerende, for i den her varme kan man ikke gøre noget, siger han.

De døde fisk i Hestholm Sø er alt lige fra ål, skaller, suder, brasen og aborre.

Fiskene i Hestholm Sø er i den grad ramt af varmen. (Foto: © Troels Esmarch, dr)

Opdateret: Artiklen er rettet i rubrikken og opdateret med afsnit om iltsvind. I rubrikken blev tilføjet ordet "forstærker", da det ikke er varmen, der er skyld i iltsvind, men varmen forstærker det. Tidligere var det heller ikke beskrevet, at algerne grundlæggende får næring fra kvælstof og fosfor. Det er nu præciseret, at iltsvind ikke sker på grund af varmen, men at det bliver forstærket af varmen.