Hvem bliver sorteper med havmøller på Vestkysten?

To grupper modstandere af vindmøller kæmper for at undgå, at netop deres kyst bruges.

Danmarks vindmøller satte ny verdensrekord i 2015. Vindmøller leverede sidste år 42 procent af vores elforbrug. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Et gigantisk spil sorteper foregår lige nu langs den jyske vestkyst. Det gælder om at slippe for kystnære havmølleparker.

Finn Morsing er formand for Langerhuse Grundejerforening. Han protesterer mod havmølleparken Vesterhav Nord:

- Den vil helt ødelægge vores miljø langs kysten, siger han.

Men i Søndervig lyder samme protester mod havmølleparken Vesterhav Syd. Her bliver der i februar stiftet en protestforening.

- Det er som at være med i et spil sorteper, siger Finn Morsing.

I april afgøres det, hvor de kystnære havmølleparker skal placeres. Fem områder er i spil.

Det er de to ved Vestkysten og tre områder i de indre farvande, nemlig ved Sæby, Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt.

Et sjette område ved Bornholm er reelt ude af billedet, fordi der kun er plads til 50 MW-møller. På de øvrige lokaliteter kan der placeres op til 200 MW.

De tre selskaber, som byder på opgaven, har fravalgt Bornholm, fordi en mindre møllepark er forholdsvis dyr. I alt skal der ifølge den politiske aftale opstilles 350 MW kystnære havmøller, så formentlig vil kun to af de fem områder blive udnyttet.

- Vi vil kæmpe for, at det ikke bliver hos os, siger Ivan Laursen fra foreningen Stop Vesterhav Syd.

FacebookTwitter