I Thy dræber de færre store dyr i trafikken: Hemmeligheden er en lille fløjte til bilen

I tre år har hjemmeplejen i Thisted kørt med "vildtfløjter" på alle deres biler. Det betyder én påkørsel om året i stedet for otte.

Thy er et af de områder i Danmark, hvor der er mest hjortevildt. Dermed er risikoen for at påkøre et dyr også stor. (Foto: © DELEURANFOTO, Deleuranfoto)

Den syner ikke af meget. Fylder kun 3 x 3 centimeter.

Men den lille plastikdims har sparet hjemmeplejen i Thisted Kommune flere hundredtusinder af kroner. Og ikke mindst gjort de ansatte i hjemmeplejen meget mere trygge ved at køre på landevejen.

Der findes flere forskellige typer vildtfløjter på markedet. Men ens for dem er, at de udsender en ultrahøj frekvent lyd, som kun vildtet kan høre (Foto: © Frederik Elsborg Kok - DR Midt & Vest)

I tre år har hjemmeplejen i Thy kørt med en såkaldt vildtfløjte monteret på alle deres biler. Fløjten udsender en højfrekvent lyd, der angiveligt får hjortevildt til at stoppe op og vende om - men som hverken mennesker eller hunde kan høre.

- Før vi fik vildtfløjter på vores biler, kørte vi på 6-8 dyr om året. Efter vildtfløjterne er det ét dyr om året, fortæller servicetekniker Knud Skov.

Hjemmeplejen kører årligt flere millioner af kilometer i et af de områder af Danmark med allermest hjortevildt.

- Vi ser dyrene ude på marken stopper op og kigger efter bilen. De kigger efter lyden, siger Knud Skov.

Knud Skov fortæller om erfaringer med vildtfløjte:

Servicetekniker Knud Skov var selv meget skeptisk, da hans chef besluttede, at der skulle monteres en vildtfløjte på fronten af hjemmeplejens biler.

For kunne det virkelig passe, at en lille fløjte, der udsender en lyd, som mennesker ikke kan høre, ville kunne ændre vildtets adfærd?

- Jeg tænkte, at det var fup. Men det havde en mærkbar virkning næsten omgående, siger Knud Skov.

En dyrepåkørsel koster typisk mellem 8.000 og 35.000 kroner, alt efter skadens omfang. Så det er mange penge, som Thisted Kommunes hjemmepleje har sparet på bilreparationer.

- Vi har tidligere brugt omkring 300.000 kroner på skader fra påkørsler af dyr om året. Så lige pludselig at gå til næsten nul påkørsler, det er meget, siger serviceteknikeren.

Forsikringsselskab får færre anmeldelser

Forsikringsselskabet GF Skive, Thy og Mors har også taget idéen om vildtfløjter til sig.

For et år siden købte selskabet vildtfløjter til sine 10.000 forsikringskunder. En investering på omkring 200.000 kroner.

Sammenlignet med året før har der per 1. november i år været 11 færre påkørsler. Det er et fald på cirka 10 procent, fortæller afdelingschef Lasse Rytter Leander.

- Skader efter vildtpåkørsler er en ret stor post i vores skadesregnskab, især herude vest på, hvor der er meget vildt på vejene, siger han.

  • Et sammenstød med et krondyr gav denne bil store skader. Ofte ender krondyret med at ramme frontruden på grund af benlængden, oplyser GF Forsikring. (Foto: © GF Forsikring)
  • Det koster typisk mellem 8.000 og 35.000 kroner at udbedre en skade efter påkørsel af vildt - alt efter skadens omfang, oplyser hjemmeplejen i Thisted Kommune. Her ses en af hjemmeplejens biler efter sammenstød med kronvildt.
  • Frontruden smadret på en Skoda Fabia efter påkørsel af rådyr. (Foto: © GF Forsikring)
  • Skive, Thy og Mors er det område i landet, hvor GF Forsikring har registreret flest påkørsler af dyr.
1 / 4

Han ved ikke, hvor mange af de 10.000 kunder, der har valgt at sætte fløjten på køretøjet. Men han hæfter sig ved, at der er færre påkørsler til trods for at selskabet i år forsikrer 400 flere biler end i 2021.

- Jeg hører også mange udsagn fra vores forsikringskunder, der beretter om, at de ser en ændret adfærd ved vildtet, siger Lasse Rytter Leander.

Afdelingschef Lasse Rytter Leander, GF Forsikring, viser, hvordan vildtfløjten bruges:

Uvist om og hvorfor fløjten virker

Vildtfløjten monteres på kølegitteret forrest på bilen. Luft bliver presset ind gennem to huller i fløjten, når man kører mindst 50 kilometer i timen. Fløjten udsender en højfrekvent lyd, som kun vildtet kan høre.

Der er dog ikke megen videnskabelig dokumentation for, at fløjten får dyrene til at ændre adfærd, fortæller vildtbiolog og seniorforsker i Danmarks Jægerforbund, Carsten Riis Olesen.

- USA har lavet et stort forsøg, som viser en signifikant sammenhæng mellem fløjten og færre påkørsler, mens mindre undersøgelser i Skandinavien stiller sig tvivlende overfor effekten, siger Carsten Riis Olesen.

Usikkerheden kan hænge sammen med, at der findes mange forskellige typer af vildtfløjter på markedet, hvoraf nogle virker bedre end andre, påpeger seniorforskeren.

- Vi ved, at fritlevende hjortevildt kan høre lyde i det frekvensspektrum, så teoretisk set er det muligt. Dyrene kan i hvert fald høre det, siger han.

Hvert år indrapporterer danske trafikanter cirka 10.000 tilfælde af påkørsler af hjortevildt.

Trods manglen på entydig dokumentation, mener Carsten Riis Olesen, at det kan være fornuftigt at investere i en vildtfløjte, der typisk koster omkring 100 kroner.

- Det er en minimal udgift for at vinde en reduktion af påkørsler af hjortevildt - både set ud fra økonomiske og menneskelige omkostninger, og så sandelig også ud fra en dyreetisk og velfærdsmæssig betragtning, siger seniorforskeren.

GF i Randers og Bornholms Brandforsikring har også købt fløjter.