Indsattes helbred i fare: Fængsler får påbud for medicinfejl og mangelfuld behandling

Indsatte får ikke den behandling, de har ret til, konkluderer tilsyn i landets fængsler.

I 2017 blev der indført en ny type tilsyn, som betyder, at fængsler og arresthuse nu også får besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. (Foto: Dr)

Lægehjælpen og sygeplejen i de danske fængsler og

arresthuse
er så
mangelfuld
, at indsatte, der bliver syge, er truet på deres helbred.

Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, der som noget nyt tager rundt i de danske fængsler og

arresthuse
for at føre tilsyn med sundhedstilbuddet til de indsatte.

I den første rapport får Jyderup Fængsel på Sjælland

påbud
for blandt andet fejl og mangler i håndtering og opbevaring af medicin, fejl i journalføringen og manglende opfølgning på behandlinger.

- Patientsikkerheden er ikke i orden. Der er stort set bemærkninger i alle de spørgsmål, vi stiller. Jyderup har fået den alvorligste kategori, som hedder 'kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden', siger Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Andre fængsler er på vej til at få lignende

påbud
. Det gælder blandt andet Nørre Snede Fængsel i Midtjylland og Kragskovhede Fængsel i Nordjylland.

Ikke styr på udlevering af medicin

18-årige Tobias er indsat i Kragskovhede. Han har oplevet uregelmæssigheder i udleveringen af medicin.

- Nogle dage har jeg fået metadon klokken 12.45, selv om jeg først skulle have den 16.45. Så virker den ikke hele dagen. Overhovedet ikke. Andre får ikke deres hjertemedicin ordentligt. De har slet ikke styr på det, fortæller Tobias.

Han har også oplevet at få udleveret en metadonpille for meget, hvilket betød, at han ikke måtte få en pille dagen efter.

- Så bliver jeg syg. Rigtig syg. Får det dårligt og kan ikke arbejde.

18-årige Tobias fortæller, hvordan han har oplevet rod i medicinudleveringen i Kragskovhede Fængsel:

Torben Skyt er fællestalsmand for de indsatte i Kragskovhede. Han fortæller om en generel stor utilfredshed med sundhedsbetjeningen i fængslet.

- Der er jo ikke noget, der hedder sundhed herinde. Det føler vi ikke, der er. Man kan ikke blive hjulpet ordentligt, siger han.

Ingen indrapporterer fejl

Loven siger klart, at hvis du er i fængsel, har du ret til samme behandling som udenfor murene.

Derfor er situationen i fængslerne urimelig, mener Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

- Fejl kan ske, men det er ikke i orden ikke at lære af dem, når man kunne

forebygge
de fejl, siger hun.

Normalt er

sundhedspersonale
forpligtet til at indberette fejl og
hændelser
, der sker, når de behandler og plejer borgere, men
Kriminalforsorgen
er undtaget fra reglen.

Det undrer Inge Kristensen.

- Når man ikke rapporterer om fejl, betyder det, at man ikke kan lære at

forebygge
dem og lære på tværs af fængsler, siger hun.

Forskellen undrer også Flemming Møller Mortensen, der er medlem af folketingets sundhedsudvalg og retsudvalg for Socialdemokratiet.

- Det her skal vi helt klart se på. Det undrer mig, at vi har et

sundhedsvæsen
, hvor vi har en del, der ikke har samme set-up i forhold til utilsigtede
hændelser
, siger han.

Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten vil også arbejde for en lovændring.

Rasmus Andersen, Kriminalforsorgens områdedirektør i Regional Sjælland, forklarer forskellen på håndtering af medicin i Jyderup Fængsel før og efter påbud:

I Jyderup Fængsel bliver der nu strammet op på behandlingen af de indsatte, lover Rasmus Andersen, der er Kriminalforsorgens områdedirektør i Regional Sjælland.

- Når vi får

påbud
fra Styrelsen for Patientssikkerhed, udfører vi dem. Både her (i Jyderup, red.) og vi kigger på alle vores andre institutioner, og ser, om der er noget af det samme, vi gør forkert dér. Og så retter vi det, siger Rasmus Andersen.

Han erkender, at fængslerne måske ikke har reageret hurtigt nok på, at kravene til sundhedsbehandling har ændret sig.

Men han påpeger samtidigt, at der aldrig nogensinde har været et

dødsfald
på grund af fejlmedicinering i
Kriminalforsorgen
.

- Vi har jo haft nogle andre måder at gøre det på igennem 100-150 år i vores biks. Og så er kravene langsomt blevet

skærpet
. Det har vi måske ikke været opmærksomme nok på. Det vil jeg godt tage på mig. Men det er vi så nu, og vi retter ind, siger Rasmus Andersen.

Medicindepoter bliver sløjfet

I Nørre Snede Fængsel har institutionschef Carl Johan Bjørnsholm blandt andet fået et

påbud
om at sløjfe fængslets to centrale medicindepoter og i stedet bygge et rum med individuelle bokse til de indsattes medicin.

- Alt skal skrives ud pr.

recept
pr. indsat. Vi kan ikke længere have et glas Albyl (smertestillende middel, red.) stående. Vi er nødt til at lave et kæmpe rum med en boks til hver eneste indsat, og der er vi lige straks 176, siger Carl Johan Bjørnsholm.

Det kommer bag på institutionslederen, at der skulle være problemer med patientsikkerheden.

- Vi har haft de samme procedurer i 30-40 år, og det er gået godt. Men nu ændrer vi det til det, de siger. Der skal selvfølgelig ikke være risiko for patienterne, siger Carl Johan Bjørnsholm.

I Kragskovhede Fængsel vil der også ske ændringer på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds fokus på fængsler, fortæller institutionschef Lene Theilgaard.

- Sygeplejersker har før doseret fra en fællesmængde medicin ud i små bokse til hver enkelt indsat. Vi har haft den opfattelse fejlagtigt, at det var i orden. Nu får vi fra apoteket mindre enheder, så det er doseret til den enkelte patient med cpr-nummer på, siger Lene Theilgaard.

Redaktionen kender efternavnet på den indsatte Tobias fra Kragskovhede Fængsel, men vi har valgt ikke at bringe det af hensyn til hans sikkerhed.

Facebook
Twitter