Jacob er mester i akutte patienter: Jeg føler mig forholdsvis eftertragtet

36-årige Jacob Juul Jensen er Danmarks første speciallæge i akutmedicin.

Når patienterne kommer til akutafdelingen på Regionshospitalet Herning bliver de nu tilset af speciallæge Jacob Juul Jensen, der er uddannet netop til den funktion. (Foto: Søren Braad Andersen - Hospitalsenheden Vest © Søren Braad Andersen)

Et lille barn med en brækket arm. En ældre plejehjemsbeboer med en urinvejsinfektion. En ung, der har taget stoffer og en tilskadekommen fra et trafikuheld.

Akutafdelingen på Regionshospitalet Herning modtager mange forskellige patienter hele tiden, og det stiller krav til lægerne.

Nu har den midtjyske akutafdeling fået landets første færdiguddannede speciallæge i akutmedicin.

- Jeg er specialiseret i kun at se akutte patienter. Det er en del af min uddannelse, at jeg skal være mester i at finde de forskellige sygdomme og lave behandling på det i det akutte forløb, siger 36-årige Jacob Juul Jensen.

Hans primære opgave bliver at vurdere de mest syge akutte patienter.

- Jeg har en høj uddannelse i at varetage arbejdet med de allermest syge og komplicerede patienter, vi får ind. At være den første på patienten, og finde ud af hvad han fejler, er rigtig spændende. Bagefter er der kolleger, der tager over, men det sker ofte på baggrund af den plan, jeg har lagt, da patienten kom ind, siger Jacob Juul Jensen.

Han kalder sig selv 'en vigtig generalist i akuthospitalets maskinrum'.

- Vi er en afdeling for alting. Det ene øjeblik ser jeg en ung pige med ondt i maven på grund af en blindtarmsbetændelse, og derefter en rigtig dårlig patient, der har været i et trafikuheld, siger speciallægen.

Gik målrettet efter akutspecialet

Specialet som akutlæge er ret nyt i Danmark. Siden foråret 2018 har læger kunnet blive godkendt til uddannelsen, men når Jacob Juul Jensen allerede nu er færdiguddannet, skyldes det, at han 'tyvstartede' for fem år siden.

Med opbakning fra sin ledelse lavede han en uddannelsesaftale med Linköbing Universitetshospital, hvor man har Sveriges største akutafdeling med en tredjedel af landets speciallæger inden for akutmedicin-området.

Her tog Jacob det ene af den fem år lange specialuddannelse. Resten er foregået på akutafdelingen og andre specialafdelinger ved Hospitalsenheden Vest.

- Der manglede kompetence. Akutafdelingen modtager mange svage patientgrupper. Der manglede nogen, der tager ansvar for dem, siger Jacob Juul Jensen.

Stor gevinst for patienterne

Det bliver en stor fordel for patienterne - især de akut alvorligt syge - at de fremover bliver tilset af en speciallæge i akutmedicin.

Det siger Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør for Hospitalsenheden Vest, som sygehuset i Herning hører under.

- Akutlægen har det brede fokus, og han sørger for at få kigget alle funktioner efter. Det er dér, fordelen ligger, siger han.

Ifølge direktøren får akutlægen behandlingen til at glide hurtigere og mere optimalt, fordi fokus er at finde de patienter, som har behov for akut indlæggelse og hurtigt sætte en behandling i gang.

- Den professionelle tilgang til patienten bliver styrket. Vi har nogle akutlæger nu, der er specialister inden for eksempelvis nyrer eller lunger, og som har taget en såkaldt fagområdeuddannelse inden for akutmedicin. De er også gode, men vi har brug for den nye generation, der er uddannet i akutmedicin helt fra bunden af, siger Jens Friis Bak.

(Foto: Søren Braad Andersen - Hospitalsenheden Vest © Søren Braad Andersen)

Speciallæge i akutmedicin, Jacob Juul Jensen, trives godt i sin nye funktion.

- Det giver mening for patienterne og for mig selv. Også i forhold til, hvad jeg godt kan lide inden for lægevirket, siger han og tilføjer:

- Forløbet bliver væsentligt speedet op, når du er akut syg, fordi der bliver taget beslutninger her og nu. De akut syge har ligeså meget behov for speciallæger som dem, der er knap så syge og kommer i ambulatorier og til operationer på sygehuset.

En eftertragtet gruppe af læger

Han føler sig med egne ord 'forholdsvis eftertragtet', og det bekræfter lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

- Speciallæger i akutmedicin er en efterspurgt gruppe af læger. Alle akuthospitaler er bygget op omkring akutafdelinger, så de får stor betydning for akuthospitalets funktion, siger han.

Uddannelsesaftalen med Sverige betyder, at fire andre læger fra akutmodtagelsen i Herning også er i gang med speciallægeuddannelsen.