Jagten går ind på vaskebjørne og signalkrebs

Flere dyrearter truer den oprindelige natur og må derfor skydes fra den 3. august.

Vaskebjørnen lever et farligt liv i Danmark. (© Scanpix)

Tolv forskellige dyr og planter skal udraderes fra den danske natur. Fordi de er såkaldt invasive arter. EU vil bekæmpe dem og har udfærdiget en dødsliste over 37 arter.

Fra den 3. august må vaskebjørnen, sumpbæveren, muntjac-hjorten og sumpskildpadden reguleres og skydes året rundt.

Det fortæller forstfuldmægtig i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Caroline Bald.

- De skal væk, fordi man har vurderet, de er problematiske på EU-niveau, siger hun.

De truer naturen

Arterne på dødslisten truer den oprindelige natur. De kan være sat ud til jagt, de kan være kommet til med skibes ballastvand, som haveplanter eller holdt som husdyr.

Signalkrebsene er det største problem herhjemme. Blandt andet i Skjern Å. Det fik vildtkonsulent Steen Fjederholdt fra Skov- og Naturstyrelsen en melding om i sidste uge.

Problemet er, at den kan bære krebsepest, som den selv er immun overfor. Modsat de danske krebs.

Invasive arter i Danmark:

  • Hvis du ejer én af arterne på dødslisten, eksempelvis en sumpskildpadde, må du gerne beholde den, men du skal sørge for, at den hverken får unger eller slipper væk.

  • Listen er allerede under revision, så andre invasive dyr som mårhunden, minken og nilgåsen skal ikke føle sig sikre.

  • Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder på et system, hvor alle kan indrapportere arterne, hvis de ser dem.

  • Kilde: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

FacebookTwitter