Juraprofessor: Kærshovedgård er ikke en retsstat værdig

En af landets førende eksperter i menneskerettigheder tvivler på, at Udrejsecenter Kærshovedgård vil få en lang levetid.

Nye stramninger for personer på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland kan ende med i stedet at fylde de danske fængsler, mener juraprofessor.

Juraprofessor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet mener, at reglerne for personer på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård indeholder nogle grundlæggende problemer i forhold til at overholde menneskerettighederne.

- Vil man overholde juraen, er det her ikke holdbart, siger juraprofessoren.

Jens Elo Rytter kritiserer, at politikerne ikke reagerer på to højesteretsdomme, hvor personer på tålt ophold har fået medhold i, at deres opholds- og meldepligt skulle ophæves, fordi forholdene var for begrænsende for deres livsførelse.

Forhold, som Ombudsmanden, juridiske eksperter og Institut for Menneskerettigheder også har været inde på.

- Det er svært at få rettet op i retssystemet i forhold til vores menneskerettigheder, hvis politikerne ikke ønsker at følge signaler fra Højesteret, siger Jens Elo Rytter.

Han mener, at man dermed vil se den ene sag efter den anden.

- Så kan vi i teorien blive ved i det uendelige med konkrete sager, hvor individuelle personer på tålt ophold får medhold, mens selve regimet på en måde kører uantastet videre. Endda med løbende stramninger. Det er ikke den måde, at det skal fungere i en retsstat, siger juraprofessor Jens Elo Rytter.

De fleste personer på tålt ophold er tidligere kriminelle, som har udstået deres straf. Men den udvisningsdom, som de fik oven i straffen, kan ikke effektueres, fordi de risikerer tortur eller anden forfølgelse i deres hjemland. Derfor sidder de nu på tålt ophold på ubestemt tid på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Den første højesteretsdom faldt helt tilbage i 2012, før Udrejsecenter Kærshovedgård blev taget i brug. Men dommene har ikke fået betydning for andre personer på tålt ophold.

- Det er ret entydigt at slå fast, at det regime, man her har opbygget, indebærer i mange individuelle tilfælde, at man kommer til at overtræde de her udlændinges bevægelsesfrihed. I de mest langvarige tilfælde, hvor man sidder på tålt ophold, kan der være tale om umenneskelig behandling, siger Jens Elo Rytter.

Flere vil udeblive fra Kærshovedgård

70 personer opholder sig i Danmark på tålt ophold, men kun ni af dem bor på Udrejsecenter Kærshovedgård. Mange møder ikke op og ifølge juraprofessoren kan man forvente, at når man strammer opholds- og meldepligten yderligere, bliver lysten til at møde op endnu mindre.

- Så befinder folk på tålt ophold sig alle mulige steder rundt om i landet. Så helt utilsigtet bliver der mindre kontrol med denne gruppe personer end tidligere, siger Jens Elo Rytter.

Tirsdag i denne uge vedtog Folketinget nye stramninger for personer på tålt ophold. Stramningerne lægger op til mere varetægtsfængsling og skærpede straffe for overtrædelse af opholds- og meldepligten og en ny underretningspligt. Der bliver mulighed for delvis afsoning i fodlænke på Kærshovedgård.

Juraprofessor Jens Elo Rytter forudser dog, at stramningerne kan ende med i stedet af fylde fængslerne.

- Overtræder man forpligtelserne, må man i fængsel. Så ender man med en masse personer, der skulle have siddet på Kærshovedgård som i stedet sidder i de danske fængsler, siger Jens Elo Rytter.

Derfor mener han, at Udrejsecenter Kærshovedgård ikke vil få en lang levetid.