Kabelballade ved Vestkysten: Landmænd truer med retssag

200 lodsejere ruster sig til juridisk kamp om el-kabler fra de kystnære mølleparker i Vesterhavet.

Balladen om de kystnære havmøller ved Vestkysten trækker nu spor langt ind i land. Det er landmændene, som skal lægge jord til kablerne, som nu truer med at anlægge sag. (Foto: Knud Emil Thovtrup © DR Bornholm)

Over 200 vestjyske landmænd og lodsejere skal lægge jord til kablerne fra de kystnære mølleparker i Vesterhavet.

Nu ruster lodsejerne sig til juridisk kamp med Energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

- Vi risikerer som lodsejere selv at skulle betale alle udgifter, hvis kablerne engang skal flyttes. Og det kan vi ikke acceptere, siger Kristian Gade.

Han er selv lodsejer i området, men også formand for Holstebro-Struer Landboforening, en af tre landboforeninger, som vil samle lodsejerne i en fælles front.

- Vi advarer lodsejerne mod at skrive under på de frivillige aftaler, som Energinet.dk rejser rundt med, siger Kristian Gade.

Ifølge reglerne skal en projektmager betale alle udgifter, når ledninger skal graves ned på andens mands jord. Det kaldes gæsteprincippet, fordi ledningerne populært sagt er gæst på en ejendom.

Energinet.dk har frasagt sig gæsteprincippet i de aktuelle udspil til kontrakter med de vestjyske lodsejere.

- Det lyder måske meget fordrageligt, men det koster 20 millioner kroner at flytte bare en kilometer kabel. Vi synes ikke, det er rimeligt, at vi som lodsejere skal betale, hvis vi engang får brug for at flytte kablet af hensyn til vores bedrift, siger Kristian Gade.

Ifølge Energinet.dk er det dog mange år siden, at gæsteprincippet blev fraveget for elkabler, gasledninger og lignende anlæg. Det sker for at sikre forsyningen af strøm og vand. Typisk er det nedfældet som servitutter på ejendommen.

- Vi betaler en engangserstatning til lodsejeren, og så gælder gæsteprincippet ikke længere. Det kaldes fuld tilstedeværelsesret, siger afdelingsleder Ole Buhl fra Energinet.dk

Landbrug og Fødevarer har aktuelt anlagt en principsag om spørgsmålet mod Energinet.dk på vegne af sjællandske lodsejere, som skal lægge jord til kablet fra havmølleparken ved Kriegers Flak i Østersøen. Her har Energinet.dk eksproprieret jorden hos de lodsejere, som har sagt nej til frivillige aftaler.

De vestjyske lodsejere ønsker, at man afventer resultatet af principsagen. Men afgørelsen i retten kan trække ud, og det kan vi ikke vente på, siger Ole Buhl fra Energinet.dk

- Vi er blevet pålagt af regering og folketing at etablere en forbindelse ind over land, så de kystnære havmølleparker ud for Vestkysten kan komme af med deres strøm til elnettet, når de er klar til at producere. Derfor er vi nødt til at være klar senest ved udgangen af 2019, siger han.

Facebook
Twitter