Kampen mod hybenrosen virker: Sjælden plante spirer frem

Den sjældne plante skotsk lostilk er i fremgang i Nationalpark Thy, takket være bekæmpelse af hybenroser.

En nyspiret plante af Skotsk lostilk i klitten, hvor hybenroserne er fjernet. (Foto: Helge Røjle - DR)

Næsten ti års kamp mod vilde hybenroser i Thy giver nu resultater. Sjældne planter spirer frem i stort tal.

- Det gælder ikke mindst arten skotsk lostilk, som nu pibler frem mange af de steder, hvor vi har fjernet roserne, siger projektleder Anna Gudrun Worm fra Nationalpark Thy.

Skotsk lostilk findes her i landet kun langs kysterne af Thy, på Læsø og lidt nord for nationalparken. Det var den allerførste planteart, som blev fredet i Danmark. Det skete helt tilbage i 1930'erne, fordi planten er så sjælden. Fredningen betyder, at den ikke må plukkes eller ødelægges.

Projektleder Anna Gudrum Worm fra Nationalpark Thy. I forgrunden en bevoksning af Skotsk Lostilk. (Foto: Helge Røjle - DR)

Men den har været truet af hybenrosen, også kaldet rynket rose, der breder sig i klitterne langs Vestkysten. Rosen udkonkurrerer de oprindelige planter og dyr, og derfor opfattes planten som en invasiv art.

Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har bekæmpet roserne i snart ti år med støtte fra EU.

Det er sket med alt fra ild og gift til sorte ukrudtsduge, store fræsemaskiner kaldet biorotorer og græssende husdyr som får, geder og kreaturer.

Og det virker altså, i hvert fald nogen steder, konstaterer Anna Gudrun Worm.

- Skotsk lostilk har det bedst, hvor klitterne er levende og vinden får lov til at flytte sandet. Så kan dens frø få lov at spire, siger hun.

Projektlederen erkender dog også, at kampen mod de invasive hybenroser langs hele Vestkysten ikke slutter foreløbig. Det er en besværlig og bekostelig bekæmpelse.

- Men det er dejligt de steder, hvor det lykkes, og vi har succes med at trænge roserne tilbage, siger Anna Gudrun Worm.

Bekæmpelsen af hybenrosen betyder også, at de edderkopper, som er knyttet til den tørre åbne klit, er i klar fremgang de steder, hvor det er lykkedes at fjerne hybenroserne.

- Edderkopperne har fået et boost af at få blottet sand. De er tørketålende edderkopper, som skal have lys og varme for at klare sig, siger projektlederen fra Nationalpark Thy.

Facebook
Twitter