Kommuner bruger mere sprøjtegift: Valget står mellem grundvand eller CO2-udledning

Mængden af kommunernes sprøjtegift stiger. Det er et spørgsmål om penge og teknologisk udvikling, lyder det fra Thisted Kommune.

Når ukrudtet kommer frem, vil Thisted Kommune igen til at bruge sprøjtegift. (Foto: Anders Davidsen © dr)

Pesticiderne er på vej tilbage i kommunerne. Og forbruget af sprøjtemidler stiger igen efter mange års fald.

Det samme kommer muligvis også til at gøre sig gældende i Thisted Kommune.

Et flertal i Thisted Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg vil erstatte gasbrænderen med sprøjtemidler som et forsøg i op til 16 byområder.

Kommunen besluttede ellers helt tilbage i 1997, at de ikke længere ville bruge kemi.

Derfor er den nye beslutning helt forkert, mener Alternativets kommunalbestyrelsesmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen.

- Den strider fuldstændig mod den grønne profil, vi prøver at bygge op, siger han.

Udvalgets formand, Esben Oddershede, fra Venstre forsvarer derimod beslutningen.

- Vi skal tænke på, hvordan vi belaster miljøet mindst muligt, og med den teknik, der er udviklet, er jeg af den overbevisning, at vi skal prøve med kemi igen, siger Esben Oddershede.

Den grønne profil er ikke kun et spørgsmål om sprøjtemidler eller ej. Kommunens handlinger vurderes ud fra den samlede miljøbelastning - også den CO2, som kommer fra gasbrænderne, forklarer han.

- Vi kan undgå at behandle gentagne gange med sprøjtegift, fordi effektiviteten er meget større. Det er et systemisk middel, som slår ukrudtet ihjel, og så er det en engangsbehandling, hvor vi skal ud seks til otte gange med gasbrændere, siger Esben Oddershede.

Fordele og ulemper

På landsplan faldt forbruget af sprøjtemidler i kommunerne med hele 90 procent fra 1995 til 2013. Men siden da er det begyndt at stige igen.

I 2013 brugte kommunerne tilsammen pesticider med 1262 kilo aktivstof. I 2016 var det steget til 1433 kilo, viser tal fra Miljøstyrelsen. Andre kommuner har altså allerede gjort det, som Thisted nu er på vej til.

Professor i miljøtoksikologi, Nina Sedergreen ved Københavns Universitet siger, at mere præcis sprøjtning vil betyde et mindre forbrug af pesticideer. Men det er ikke så enkelt at sige, hvad der er bedst for miljøet.

Der er nemlig fordele og ulemper ved begge metoder.

- Der vil selvfølgelig altid være en risiko ved brug af ukrudtsmidler. Måske bliver de optaget af planten, men kommer også kommer ud i miljøet. Omvendt er der også risiko forbundet ved at bruge afbrænding, hvor man udleder en masse CO2, siger Nina Sedergreen.

Derfor har hun også svært ved at pege på, hvilken metode der er bedst.

- Det er vurdering af, hvad man synes, er en acceptabel risiko. Det er en politisk diskussion, vi må tage i befolkningen og rent politisk, siger professoren.

Naturfredningsforening: For at spare penge

Walter Brüsch er geolog ved Danmarks Naturfredningsforening, og han er ikke i tvivl.

Han kritiserer kommunernes øgede forbrug af sprøjtegift og kalder det en motorvej til grundvandet.

- Der skal så ganske få milligram til på de befæstede arealer (veje, bebyggelser med mere, som er helt eller delvis uigennemtrængelige for vand, red.), før vi får forurenet grundvandet meget voldsomt. Med hensyn til klimabelastningen er det rigtigt, at man bruger noget gas, men det er ikke særlig meget i forhold til, hvad en almindelig gasbrænder udleder, siger Walter Brüsch.

Han mener, at penge er årsagen til, at flere vender tilbage til gift.

- Det er det eneste argument, jeg kan finde. Og det er klart, at det er mere mandskabskrævende at sende folk ud med en gasbrænder end at sprøjte, siger Walter Brüsch.

Esben Oddershede erkender, at det også handler om økonomi. Han mener, at metoden til at sprøjte nu er udviklet så meget, at han ønsker at afprøve det igen.

- Teknikken har ikke har stået stille i de 20 år, siden Kommunernes Landsforening indgik en aftale om, at man skulle neddrosle brugen af pesticider. I dag er teknikken udviklet så meget, så man med udstyr fotograferer ukrudtet og kan målrette sprøjtemidlerne direkte på planten. Så der er ikke det store spild, siger Esben Oddershede.

Det bliver den samlede kommunalbestyrelse i Thisted, som træffer den endelige afgørelse, om kommunen igen skal til at bruge sprøjtemidler. Det sker på mødet den 26. februar.