Kortlægning: Alkohol koster nogle kommuner kassen

Alkoholmisbrug giver store kommunale udgifter, men nogle steder mere end andre.

De ekstra udgifter på grund af et overforbrug af alkohol dækker for eksempel over førtidspension, indlæggelser og anbringelse af børn uden for hjemmet. (Foto: Rasmus Kahlen © DR Bornholm)

3,5 milliarder kroner om året. Så meget løber de afledte kommunale udgifter af danskernes overforbrug af alkohol op i.

Det fremgår fremgår af en ny rapport fra KORA, Det Nationale Instititut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Relativt er udgifterne i Jammerbugt Kommune allerhøjst. Her løber de afledte udgifter gennemsnitligt op i 110.000 kroner pr. person med et overforbrug af alkohol.

- Alkohol er et stort samfundsproblem, som vi skal tage alvorligt, siger professor Jakob Kjellberg fra KORA.

Alkohol belaster budgettet i flere kommuner både i Jylland og på øerne, men i Hillerød, Morsø, Struer og Thisted kommuner bliver der brugt forholdvis mange penge pr. borger.

I Thisted Kommune løber udgifter gennemsnitligt op i 99.242,92 kr. pr. person. Det belaster i alt kommunekassen med 37 millioner kroner.

Sektionsleder i Thisted Kommune Pia Toft Jepsen er overrasket, fordi kommunen i årevis netop har haft fokus på misbrugsbehandlingen.

- Men det kan måske skyldes, at vores uddannelsesniveau er forholdsvist lavt, siger Pia Toft Jepsen.

Ifølge Jakob Kjellberg kan et højt udgiftsniveau både være tegn på, at kommunen yder en stor indsats på området. Eller det modsatte, at udgifterne bliver større, fordi man ikke har grebet ind i tide.

I Thisted vil de nu prøve at få endnu bedre fat i borgere med et ikke-erkendt alkoholmisbrug. Kommunens såkaldte behandlerhus skal suppleres med alkoholbehandling i et kommende sundhedshus.

- Trinnet ind til Behandlerhuset kan for nogle borgere synes højt. Så er det måske nemmere at besøge sundhedshuset, hvor man også kommer med andre problematikker, siger Pia Toft Jepsen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk