Kraftigt iltsvind i flere danske farvande: Fiskene flygter og bunddyrene dør

Årsagen til iltsvindet er kombinationen af sommervejr og mange næringsstoffer i vandet.

Limfjorden er et af de steder, der er hårdt ramt af iltsvind. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Flere danske farvande og fjorde lider lige nu under kraftigt iltsvind.

Nogle steder står det så slemt til, at iltindholdet i bundvandet er tæt på nul, og derfor kan planter og dyr tage skade.

Det betyder, at fiskene bliver nødt til at flygte, og at bunddyrene risikerer at dø på grund af manglen på ilt.

Det er de seneste par ugers varme og stille sommervejr, som har været med til at udløse iltsvindet.

- Både vindforholdene, temperaturen og næringsstofferne i vandet spiller ind, forklarer kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Mens det varme vejr og flere næringsstoffer øger algeproduktionen, sørger det stille vejr for, at der ikke sker en omrøring i vandet, hvilket betyder, at ilten ikke kan brede sig.

- Iltsvinden skyldes først og fremmest, at der er alger til stede i vandet. Når algerne dør og synker til bunds, bliver de nedbrudt af bakterier, og bakterierne bruger ilt, som de trækker ud af vandet, forklarer Harley Bundgaard Madsen.

Det er et tilbagevendende fænomen, og i år står det værst til i Limfjorden og det sydfynske øhav. Men også Mariager Fjord, Haderslev Fjord og Flensborg Fjord er hårdt ramte.

Kraftig vind er løsningen

Skal iltsvindet begrænses fremover, kræver det mindre tilførsel af næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra land.

Men her og nu kan vi kun håbe på et markant skifte i sommervejret.

- Det klassiske svar er storm og kraftig vind fra nordvest, fortæller Harley Bundgaard Madsen.

Han understreger dog, at der er forskel på, hvor hurtigt iltindholdet i så fald vil stige i de forskellige fjorde og farvande.

- Iltsvindet opløses noget hurtigere i Limfjorden, end det gør i det sydfynske, hvor vi som regel skal helt frem i oktober eller november måned, før vi får en bedre situation, siger han.