Kystdirektoratet: Indlandsisen vil oversvømme vores kystbyer

Dyster forudsigelse om indlandsisen i Grønland mødes med bekymring hos Kystdirektoratet i Lemvig.

Sådan har det historisk set ud, når vestkysten har været ramt af stormflod og oversvømmelser.

Alle vores kystnære købstæder kan komme til at stå under vand.

Sådan lyder det fra Kystdirektoratet i Lemvig efter meldingen om, at Grønlands indlandsis reelt er dødsdømt på grund af klimaændringerne i Arktis.

Forskere fra blandt andet GEUS, de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, forudser, at indlandsisen vil smelte, selvom det lykkes at begrænse udslippet af CO2. Det kan betyde op til syv meters havstigning.

- I første omgang vil det øge behovet for sandfodring langs den jyske vestkyst, men på længere sigt bliver det svært at bevare vores kystbyer, siger senior kysttekniker Carlo Sørensen fra Kystdirektoratet.

Det kræver en langsigtet planlægning, hvor man gør sig klar over, hvem der skal inddrages i den nye måde vi skal indrette os på. Der skal en tværfaglig indsats til, hvor man bruger byplanlæggere og landskabsarkitekter, som har det flere hundredeårige sigt.

I Holland er der store landområder, der er beskyttet af diger og pumper. Og i Tyskland har man blandt andet i Hamborg omdannet hele bydele som kan tåle oversvømmelser. Der har man installeret skodder i de nederste etager, som kan holde vand ude, indrettet al beboelse på i første sals højde og etableret gangbroer og stier som vil ligge over vandet.

- Jeg synes godt, vi kan bevare håbet. Vi har muligheden i Danmark, og vi bør kunne forandre og omdanne vores kystnære områder i Danmark i takt med klimaændringerne.

For vi har de teknologiske muligheder til at imødegå de udfordringer der kommer i den nærmeste fremtid, mener han. De lavtliggende øer er nogen af de mest umiddelbare områder, der bliver ramt. Her er der mulighed for at bygge kæmpe, høje diger i første omgang.

Indlandsisen er måske allerede tabt

Indlandsisen dækker cirka 75 procent af Grønlands areal og er større end Sverige, Norge, Finland og Tysklands areal tilsammen.

I dag rummer indlandsisen så meget frossen vand, at det vil få verdenshavene til at stige med syv meter, hvis al isen smelter og løber ud i havet. Netop fordi isen i dag ligger på land, så påvirker den ikke vandstanden i verdenshavene, før den smelter.

Den ny forskning viser, at indlandsisen er mere sårbar over for klimaændringerne, end man tidligere har troet. Hidtil har man regnet med, at isens "tipping point" - det punkt, hvor indlandsisen smelter om sommeren uden at vokse igen om vinteren, ville være, når temperaturen er steget to til fem grader.

Men de nye beregninger viser, at punktet ligger et sted mellem 0,8 og 3,2 grader med 1,6 grader som det bedste skøn. Temperaturen på jorden er allerede steget med 1,1 grad i gennemsnit, men den stiger hurtigere i Arktis.

- Selv hvis vi begrænser vores CO2-udledning nu, selv hvis vi overholder målsætningen i Paris-aftalen, mister vi stadig indlandsisen i Grønland. Det er bare et spørgsmål om hvor hurtigt, siger Jason Box, professor hos GEUS, til DR Viden.

Le Mur i Lemvig holder skansen

Kystdirektoratet har som en af sine opgaver at beskytte de danske kyster mod nedbrydning og dermed oversvømmelser. Og den opgave bliver selvsagt større med stigende vandstand i verdenshavene, konstaterer Carlo Sørensen:

- Vi har altid haft en udfordring i Danmark med stormfloder. Det bliver markant værre, hvis bare havet stiger med 30 centimeter; så vil det, vi i dag betegner som ekstreme hændelser, i stedet ske med få års mellemrum.

I Lemvig har de traditionelt haft mange vanskeligheder med stormfloder, hvor vandet stiger så meget, at det kan oversvømme store områder af byen. Men i 2012 forsøgte byen at sætte en prop i ved at bygge en 320 meter lang mur langs kajen. "Le Mur" kan modstå en vandstand på hele to meter og ti centimeter.

I 2013 holdt "Le Mur" skanserne, da stormen Bodil rasede i Lemvig. Den temperamentsfulde dame smadrede ved samme lejlighed den gamle ydermole og knuste adskillige både og småskibe i havnen. (Foto: Lemvig Kommune)

Le Mur har klaret opgaven indtil videre, men hvis en havstigning på op til syv meter bliver en realitet, så er det ikke nok til at redde havnebyen.

- Så vil der jo ikke være noget Lemvig, som vi forstår det idag. Der ville generelt ikke være ret mange kystbyer, og vi er nødt til at forholde os til en fremtid med drastiske forandringer.

I Lemvig er de meget bevidste om, at vandet stiger. Også selvom det kun stiger med millimeter om året, sørger de for at kigge langt ud i fremtiden, for at sikre deres by, forklarer Mariane Vistisen, afdelingsleder i plan- og projekt i Lemvig Kommune:

- Det er klart at hvis ikke man gør noget, så vil store af byen jo være oversvømmet. Derfor arbejder vi både på muren, som kan bygges højere, og med at indsnævre Thyborøn kanal for at mindske de vandmængder, der forårsager problemer ved byerne langs fjorden, siger hun.

Men hvis - eller når - indlandsisen for alvor smelter, som forskerne forudser, så bliver det for alvor svært, siger Carlo Sørensen fra Kystdirektoratet.

- Det bliver svært at bevare infrastrukturen ved kysterne. Alle vores kystnære købstæder kommer til at stå under vand. Men vi har trods alt tid til at indrette os på forandringerne, tilføjer han.

FacebookTwitter