Landbruget mangler insekter: Vi skal være mere u-ordentlige

Insekterne forsvinder i alarmerende grad: Nu vil landbruget skaffe flere.

Blomsterstriber, stenhegn og rådne halmballer er nogle af måderne, landmænd kan forsøge at gøre livet lettere for insekter. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

Tyske forskere har dokumenteret et alarmerende tab af insekter i landskabet. Nu vil det danske landbrug selv gøre en indsats for at hjælpe insekterne tilbage.

Ifølge Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer, er insekterne afgørende. Eksempelvis er landbrugets afgrøder afhængige af insekters hjælp til bestøvning.

- Det er utrolig vigtigt, at vi har mange insekter derude, og det vil vi gerne bidrage til,

En tysk undersøgelse viste sidste år, at cirka fire ud af fem flyvende insekter er forsvundet fra den tyske natur i løbet af de seneste tre årtier.

Lone Andersen frygter, at situationen er den samme herhjemme. Derfor sender Landbrug og Fødevarer nu en række anbefalinger ud til landmændene om, hvordan de kan hjælpe insekterne.

- Der er mange tiltag, vi kan gøre, som også er helt gratis. Men vi skal jo lige vide det, forklarer Lone Andersen.

- Hvis vi lærer at blive lidt mere u-ordentlige og for eksempel ikke altid fjerner de døde træer i vores læhegn, så vil det være rigtig godt for insekterne, siger hun.

Der skal ganske lidt til fra landmanden, påpeger hun, og så kan man hurtigt se, at det gør en forskel.

På Lone Andersens eget landbrug lader de for eksempel græsbræmmer stå rundt om på markerne, og nogle gamle grusgrave har fået lov til at stå, så de nu er søer, hvor der om sommeren vokser vilde blomster, og stadig flere insekter som guldsmede og sommerfugle kommer til.

- Det giver en motivationsfaktor. Det er spændende, når man kan se, at det virker, siger hun.

- Kan vi få det spredt, så man i erfa-grupper ikke bare snakker i penge, hektarer og kilo mælk, men også kan snakke om, de insekter og blomster man får på markerne - det kunne være fantastisk.

De tyske forskere er ikke sikre på årsagerne til den voldsomme tilbagegang for de flyvende insekter, men nævner både sygdomme, klimaforandringer og en ændret arealanvendelse som mulige forklaringer, herunder brugen af pesticider i landbruget og skovbruget.

Det er landbrugets rådgivningscenter Seges, som har samlet anbefalingerne til, hvordan landmænd og andre jordejere kan hjælpe de trængte insekter i det danske landskab, som Landbrug & Fødevarer nu vil bringe ud til landmændene.

FacebookTwitter