Landmand føler sig tromlet af systemet: Ekspropriation blev aflyst med en uges varsel

En slægtsgård i Thy er centrum i en speget sag om udvidelsen af et testcenter.

Video: Anders Davidsen, DR

En nordvestjysk landmand føler sig godt og grundigt snydt af Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

DTU Vindenergi havde lavet en aftale med gårdejer Daniel Overgaard Pedersen om ekspropriation af hans jord og slægtsgård, fordi den ligger inden for støjgrænsen ved en igangværende udvidelse af det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild i Thy.

En udvidelse, som skal give plads til flere møller, hvoraf nogle af dem bliver op til 330 meter høje til vingespidsen.

Men en uge inden ekspropriationen trak DTU Vindenergi aftalen tilbage. Begrundelsen lød, at planerne om en udvidelse af testcentret er blevet delt op i to faser. Daniel Overgaard Pedersens slægtsgård ligger derfor nu i et område, hvor en ekspropriation først er aktuel om fem år.

- Det er underligt, at i løbet af seks dage har udvidelsesplanerne for testcentret ændret sig. En udvidelse, de har arbejdet på i flere år. Jeg tænker, at det er ren og skær løgn, siger Daniel Overgaard Pedersen.

Se en dronefilm fra testcentret i Østerild - (fotograf Anders Davidsen, DR).

Råstoffer kan gøre ekspropriation dyrere

Han mener i stedet, at kovendingen skyldes, at hans jord indeholder en række dyrebare råstoffer, der øger ekspropriationsværdien.

- Der er en rigtig stor forekomst af rent og fint kvartssand, der blandt andet bruges til cement. Det er der mange penge i, i bedste fald snakker vi om 100 millioner kroner, siger Daniel Overgaard Pedersen.

Sandet findes i 19 meters dybde på hele ejendommens 137 hektar. Det er Daniel Overgaard Pedersens opfattelse, at DTU har fået kendskab til en højesteretsdom fra 2017, der stadfæster, at en lodsejer skal have erstatning for den tabte fortjeneste og ikke kun handelsværdien af ejendommen.

- Råstofferne gør, at erstatningen nok bliver dobbelt så højt som hidtil troet, og at deres kovending skyldes frygt for erstatningens størrelse, siger han.

Ifølge Erhvervstyrelsen har DTU Vindenergi handlet efter reglerne. Men Daniel Overgaard Pedersen får sympati fra Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

- Det har været et rigtig rodet forløb, siger han.

Alligevel kan DTU Vindenergi ikke tvinges til at ekspropriere her og nu.

- De meldinger, jeg har fået fra Erhvervsministeriet med juridiske vurderinger fra kammeradvokaten, er, at der simpelthen ikke er lovhjemmel til at foretage ekspropriation på nuværende tidspunkt, siger Torsten Schack Pedersen.

I Østerild må Daniel Overgaard Pedersen altså vente i fem år for at få afklaring på, hvad der skal ske med hans jord. Det ønsker han dog ikke, så han har via sin advokat søgt om fri proces til at lægge sag an mod staten.

- Jeg føler, at systemet bare tromler os, siger han.

DTU Vindenergi har ingen yderligere kommentarer til kritikken, oplyser viceinstitutdirektør Peter Hjuler Jensen, som er ansvarlig for testcentret i Østerild.

FacebookTwitter