Landsbyer frygter busbesparelser: Forsvinder bussen, så dør byen

De små samfund frygter nedlæggelse af busruter. En trafikforsker mener, at man i stedet skal udvikle samkørsel.

Snart kan det måske være slut med at tage bussen i flere mindre bysamfund i Region Midtjylland. Regionen vil spare 35 millioner kroner på busdriften. (Foto: Thomas Bach Poulsen - DR)

Otte passagerer er klokken 7 torsdag morgen med busrute 11 mellem Arnborg og Herning. Og otte passagerer er netop i gennemsnit, hvad der kører med bussen på hver af de fire daglige afgange tur/retur.

Men snart kan det være slut for skoleeleven eller pensionisten at køre med bussen, for Region Midtjylland skal spare 35 millioner kroner og har kig på at nedlægge eller omlægge 15 regionale busruter, herunder rute 11.

- Stopper bussen, vil det få fatale konsekvenser, siger Bjarne Bjergfelt, formand for borgerforeningen i Arnborg.

Stopper bussen, vil det få fatale konsekvenser.

bjarne bjergfelt, borgerforeningsformand

Han frygter, at børnefamilier i fremtiden vil vælge Arnborg fra, fordi der ikke er kollektiv trafik. Hans synspunkt bakkes op af Tina Nielsen, som er mor til tre.

- Børnene går i skole i Herning, så bussen betyder rigtig meget, siger hun.

Rute 11 har også betydning for de ældre. Dorte Laursen, som er leder af friplejehjemmet Højbo i Arnborg, fortæller, at beboernes pårørende allerede nu har svært ved at komme ud til plejehjemmet.

- Flere raske ægtefæller bor i egen bolig og deres mulighed for at komme på besøg bliver reduceret, hvis busforbindelsen skæres ned eller væk, siger hun.

Tina Nielsen, Dorte Laursen og Bjarne Bjergfelt fra Arnborg er alle tre bekymrede over udsigten til, at Region Midtjylland vil spare deres lokale busrute væk. (Foto: Thomas Bach Poulsen - DR)

Et andet sted i Region Midtjylland kører bus nummer 50 mellem Viborg og Skive. Bussen har i gennemsnit 12 passagerer per afgang.

- Hvis man ikke selv har bil eller cykel, så er bussen den eneste mulighed for at komme til Viborg, siger Eva Tidemand fra Løgstrup Borgerforening.

Region Midtjylland lægger op til, at kommunerne selv skal finansiere flere af busserne. Men den køber borgmester i Viborg Kommune, Torsten Nielsen (K), ikke.

- Jeg vil helt klart mene, at det er en regional opgave at sørge for busdrift til de unge, der pendler til de videregående uddannelser mellem to kommuner. Det kan ikke være en kommunal opgave, siger han.

Borgmesteren understreger dog også, at den sunde fornuft skal råde.

- Vi er nødt til at gå et spadestik dybere, for er der afgange, hvor der ingen passagerer er, så ser vi selvfølgelig velvilligt på det. For vi skal ikke have tomme busser til at køre rundt, siger han.

Trafikforsker: Samkørsel er fremtiden

I Arnborg har borgerforeningsformand Bjarne Bjergfelt også forståelse for, at regionen kigger på de lavthængende frugter, når der skal spares. Men han skoser også politikerne for at tale om at fremme udviklingen på landet, og så derefter skære i den kollektive trafik.

- I nærområderne omkring de store byer, hvor der er busdrift hvert kvarter, ser vi også, at busserne kører ret tomme. Måske kunne man på en mere intelligent måde forsøge at lade busserne køre dér, hvor behovet er, siger Bjarne Bjergfelt.

15 busruter i Region Midtjylland er i fare for at blive nedlagt. Busserne har i gennemsnit mellem 4 og 25 passagerer per afgang. (Foto: Thomas Bach Poulsen - DR)

Trafikforsker ved Aalborg Universitet, Niels Agerholm, er enig i, at der skal tænkes nyt i den kollektive trafik.

Fremtiden er samkørsel i stil med GoMore. Vi skal tænke anderledes, når det gælder kollektiv trafik.

niels agerholm, trafikforsker

- Fremtiden er samkørsel i stil med GoMore. Vi skal tænke anderledes, når det gælder kollektiv trafik, siger han.

Mange mindre bysamfund har de senere år mistet daglige busforbindelser. I Region Midtjylland har man flere steder erstattet bussen med flextrafik, som er en taxa, der kører med støtte fra region eller kommune. En flextur har ingen fast køreplan og er også dyrere at bruge, siger trafikforskeren.

- Kommunerne kan være primus motor i at få samkørsel i gang. Hvis man ellers forstår at koordinere det rigtigt, er der langt større kapacitet på passagersædet, når naboen alligevel kører samme vej. Og det vil være langt mere fleksibelt end busruterne i dag, siger Niels Agerholm.

Forslaget om at nedlægge busruterne er lige nu i høring. Næstformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) understreger, at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om, hvilke ruter der skal beskæres. Men det gør indtryk, når borgere protesterer.

- Vi lytter til, hvad der bliver sagt om, hvor ondt det gør eventuelt at lukke busruter. Vi er åbne for alle gode forslag til, hvordan vi kan få et budget i balance, siger han.

Til september træffer regionsrådspolitikerne en afgørelse.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.