Limfjordsøsters vælter frem: Største bestand i 50 år

Fiskerne har efter mange års forbud igen fået lov til at fiske østers i Løgstør Bredning.

Limfjordsøsters har det godt og spreder sig i fjorden.

Limfjordsøsters stortrives. Særligt i Løgstør Bredning er de små dyr i fremgang.

- Vi skal mere end 50 år tilbage i tiden, siden der har været så mange østers i Løgstør Bredning, fortæller Jens Kjerulf Petersen, der er professor ved DTU Aqua.

Årsagen til de mange østers skal findes flere steder. Færre blåmuslinger betyder, at der er mere plads til østers, men også højere temperaturer spiller ind.

- Der er ingen tvivl om, at det også skyldes stigende havtemperaturer, fortæller Jens Kjerulf Petersen.

Flere kvoter

Den positive udvikling i bestanden betyder, at limfjordsfiskerne har fået en kvote på 500 tons østers, hvilket er næsten tre gange så meget som sidste år.

FAKTA

Forskellen på stillehavsøsters og den europæiske østers er, at stillehavsøsters er ret aflang i formen, mens europæisk østers er mere rund. Modsat den europæiske østers er overskallen på Stillehavsøsters mindre end underskallen.

Stillehavsøsters er uønsket, fordi det er en invasiv art. Den har en evne til at danne rev, som gør at den kan udkonkurrere andre arter.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet

- For fiskeriet er det en god ting, fordi de får flere østers. For os som forbrugere er det også en god ting, fordi det bliver muligt at få flere Limfjordsøsters, som alt andet lige er den bedste østers, siger Jens Kjerulf Petersen.

Samtidig kan østersfiskeriet nu i højere grad spredes over flere fangststeder, så der kommer mere ro i Nissum Bredning, som hidtil har lagt bund for en stor del af østersbestanden.

- Vi får spredt fiskeritrykket på flere områder. Det betyder alt andet lige, at man får en anden stabilitet og en mindre risiko for de bestande, der er der, siger Jens Kjerulf Petersen.

Truet af stillehavsøsters

Bestanden af østers er i bedring. Men det er ikke kun Limfjordsøsters, som spreder sig. Også den invasive stillehavsøsters stortrives også under forholdene i Limfjorden. Og den kan true den oprindelige Limfjordsøsters.

- Den vokser sig sammen i store rev, hvis man ikke gør noget ved dem. Og de rev udelukker alle andre – for eksempel vores egne østers og blåmuslinger, fortæller Jens Kjerulf Petersen.

Derfor afventer professoren også, at den positive udvikling af Limfjordsøsters i Løgstør Bredning forsætter.

- Det bliver spændende, om der kommer små nye østers ind, så det er en kontinuerlig historie eller det var en engangshændelse, siger Jens Kjerulf Petersen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.