Liv mellem gravene: Solveig skaber mere vild natur på kirkegård

Danske kirkegårde kan blive hjemsted for flere vilde planter og åndehuller for insekter og dyr, siger en graver.

Graver ved Hjerk Kirke, Solveig Sieg Sørensen, er også studerende i Bæredygtig Omstilling på Aalborg Universitet og med i projektet "Bæredygtig Kirkegaard". (Foto: © Maiken Friis Lange - DR Midt & Vest)

Ukrudtsbrændere og sprøjtegifte er sjældne gæster på kirkegården i Hjerk i Salling, for blandt gravene er der plads til, at vildt liv kan spire.

- Jeg sprøjter ikke digerne og brænder sjældent ukrudtet væk. Det betyder, at der bliver plads til blomster og andre planter, som ellers har det svært, siger Solveig Sieg Sørensen, som er graver på kirkegården

Stendigerne omkring kirkegården og kirkernes grønne arealer bliver på den måde udmærkede levesteder for dyr og planter, og små stykker af kultur-/naturhistorie vokser også frem ved kirkegården. I stendiget titter bl.a. planten "matre" frem. Den stammer helt tilbage fra middelalderen, ligesom selve kirken i Hjerk også gør. Planten skulle - efter sigende - være god mod tømmermænd.

Danmarks omkring 2.100 kirkegårde rummer et stort potentiale som små oaser for natur- og dyreliv, mener Solveig Sieg Sørensen.

- Jeg har for eksempel en aftale med muldvarpen om, at den holder andre muldvarpe væk. Så lader jeg den være og jævner skuddene ud. Det giver sådan en bar plet jord, hvor jeg kan plante vilde planter i hullerne, siger hun.

Solveig Sieg Sørensen udover at være graver også studerende i Bæredygtig Omstilling på Aalborg Universitet og med i projektet "Bæredygtig Kirkegaard".

- Vi får smukkere kirkegårde, hvis vi giver plads til noget af den natur, som er presset i det intensivt dyrkede danske landskab, mener hun.

Landets kirkegårde optager et areal svarende til seks kvadratmeter pr. dansker og koster cirka halvanden milliard kroner årligt (Foto: © Lise Soelberg Frydendahl DR Midt & Vest)

Selvom naturen vinder indpas på kirkegården i Hjerk, så er gravpladser med knap så vilde blomster og kunstfærdigt beskårede buske stadig velkomne, understreger Solveig Sieg Sørensen.

- Det er slet ikke sådan, at jeg er modstander af det, men jeg tror også, at vi har godt af at have noget natur at kigge på. Det er knap så påtrængende, som for eksempel store rhododendron-blomster, mener graveren.

Hun oplever, at de vilde planter og urter i højere grad kan være med til at give ro i sjælen.

- Og her på kirkegården er det jo meningen, at der skal være ro og fred. Så folk, der kommer her, kan mindes deres afdøde og glædes over, at der stadig er nogle ting, der vokser og gror, siger hun.

Et vildt stendige omkranser de mere klassiske gravsteder på kirkegården i Hjerk, hvor både natur og kultur får plads. (Foto: © Maiken Friis Lange - DR Midt & Vest)