Masser af føde, tang og gemmesteder: Fisk slår sig ned ved vindmølleparker

Havvindmøllers fundament kan fungere som oaser for fisk og andet liv.

Fisk og andet dyreliv i havet flokkes om stenrev. Her er det et kunstigt stenrev ved Sønderborg, men ved foden af havvindmøller spirer havliv også frem. (Foto: Jon Christian Svendsen © DTU Aqua)

De store havvindmøller står egentlig bare der i bølgerne og snurrer rundt i takt med vinden.

Men langt nede under bølgerne ved foden af møllerne - der vrimler det med liv flere steder.

Vindmøllernes fundament kan nemlig blive fine levesteder for tangskove, muslingebanker og fiskestimer, viser en ny analyse fra DTU Aqua.

- Under vindmøllen i en radius af omkring 20 meter ligger nogle ret store kampesten, som beskytter fundamentet. De fungerer også som en form for stenrev, forklarer seniorforsker Jon Christian Svendsen.

Sammen med kolleger har han set nærmere på 6.000 forskningsartikler for at undersøge effekterne af kunstige rev på havbunden, blandt andet fundamenter til havvindmøller.

- Det her er nyt forskningsfelt, og der er ikke facitliste til. Men man formoder, at man vil kunne designe fundamenter til specifikke arter, som måske kan gavne enten det rekreative eller det kommercielle fiskeri, siger Jon Christian Svendsen.

Stenrevene giver et overfladelag, hvor muslinger, tang og andet kan vokse. Og fisk kan søge føde i området.

Revet giver også fiskene mulighed for at skjule sig for fjender, ligesom de kan tage et hvil mellem stenene.

- Flere fiskearter kan ganske enkelt godt lide at være der, forklarer Jon Christian Svendsen.

Det ved man blandt andet fra Belgien, hvor forskere har fulgt enkelte torsk og fundet ud af, at de opholder sig i længere tid ved møllefundamenter.

  • Omkring stålfundamenterne til havmøller lægges store sten, der skal beskytte mod erosion. De kan udgøre kunstige stenrev, som kan gavne livet i havet. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)
  • Her er det torsk, der flokkes om et stenrev. Torskene kan blandt andet blive tiltrukket af, at sild gyder i stenrevene. Æggene spiser torskene. Og når torskene kommer ind, kan det også tiltrække større dyr som marsvin. (Foto: DTU Aqua)
1 / 2

I Holland skal vindmølleparker gavne naturen

I Holland er det endda skrevet ind i lovgivningen, at vindmølleparker skal gavne livet på havbunden.

- Man stiller krav til virksomhederne, som etablerer havvindmølleparker, om, at de skal berettige og godtgøre, at deres vindmøllepark har en naturgavnlig effekt, og at den bidrager til en bæredygtig udnyttelse af havmiljøet, fortæller Jon Christian Svendsen.

Det har gjort en forskel i Holland.

- De virksomheder, der etablerer vindmølleparker, har fået mere fokus på naturen og på en bæredygtig udnyttelse af havmiljøet, efter den her lovgivning er blevet implementeret, fastslår Jon Christian Svendsen.

Herhjemme er der ikke de samme krav til for eksempel de kystnære parker, som er på vej i Vesterhav Nord ud for Harboøre og Vesterhav Syd mellem Hvide Sande og Søndervig.

Men de nye hollandske krav gør indtryk på Vattenfall, som skal bygge de nye vindmølleparker.

- Det gør det selvfølgelig i høj grad, siger Lasse Fast Jensen fra Vattenfall.

Vattenfall har været med til at finansiere rapporten fra DTU Aqua, som konkluderer, at havmølleparkernes fundamenter kan have samme positive funktion i havet som naturlige stenrev.

- Den viden kan vi i den grad bruge til bedre at forstå, hvad det er for nogle påvirkninger, vores vindmølleparker eventuelt kan have på miljøet, siger Lasse Fast Jensen.

Fiskerne mister areal

Men der er også en bagside af medaljen, når det gælder havmølleparkerne og deres fundamenter. Selvom de nok gavner en del bestande af fisk, er det slut med en uspoleret solnedgang, og fiskerne er afskåret fra at udnytte området direkte.

- Når man laver vindmølleparker, reserverer man et stort areal til vindmøllerne, og der er typisk meget lidt fiskeri. Simpelthen fordi man ofte forbyder fiskeri. Det betyder, at fiskerne har langt mindre areal at fiske på. Det er bagsiden af medaljen, og det er et seriøst problem for fiskerne, fortæller Jon Christian Svendsen.

Han efterlyser også mere forskning på området, så man kan blive klogere på, hvilke typer stenrev, der kan gavne hvilke fiskearter. På den måde bliver det muligt at designe nye vindmølleparker på en optimal måde for havets dyreliv.

Facebook
Twitter