Metalglinsende løbebille fundet i Thy: Genskabt naturområde tiltrækker truet art

Lille guldløber bliver mere og mere sjælden, men er nu fundet på et nyt sted i Thy.

Den lille guldløber, der blev fundet ved Østerild. (Foto: © Jorgen Peter Kjeldsen / ornit.dk)

Det er en lille bille, men fundet af den har store perspektiver.

Naturstyrelsen glæder sig over, at billearten "lille guldløber" netop er fundet i et genoprettet naturområde ved det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage i Thy.

- De fleste os af vil nok synes, den bare ligner andre biller, men for kendere er der virkelig guld i den lille guldløber, fortæller Henrik Schjødt Kristensen, der er skovfoged og specialist i naturpleje hos Naturstyrelsen Thy.

Naturstyrelsen har genskabt klithede og klitsøer i området, og det ser ud til at virke.

- Den sjældne bille og flere andre arter er i hvert fald kommet helt af sig selv. Vi har ikke været ude at flytte rundt på billerne, understreger Henrik Schjødt Kristensen.

På liste over arter, der risikerer at uddø

Den lille guldløber er en metalglinsende løbebille, som er på den danske rødliste over truede arter.

Det betyder, at det er en art, man skal gøre noget ekstra for at passe på, hvis man kan. Det fortæller Henrik Schjødt Kristensen.

- Personligt synes jeg, det er fascinerende, at sådan en lille bille kommer helt af sig selv, når vi har skabt de rigtige betingelser for den. Også selvom der er langt til dens nærmeste levesteder, siger skovfogeden og uddyber:

- Det er det helt store perspektiv i fundet af den lille bille. Vi skal bare lave råderummet til naturen, så skal den nok selv finde ud af at være natur.

Det er feltbiolog og insektekspert Jørgen Peter Kjeldsen fra konsulentfirmaet ornit.dk, som har fundet og fotograferet den lille guldløber her i maj måned.

Han tror også, det er den genskabte natur i området, der har tiltrukket billen, der ifølge ham bliver mere og mere sjælden.

- Når man forvandler det, der med biologiske briller er kedelig og trist natur, til spændende natur, så tiltrækker det nogle arter, siger Jørgen Peter Kjeldsen.

Han har tidligere fundet to sjældne og rødlistede vandnymfearter i samme genskabte naturområde ved det nationale testcenter for store vindmøller.

Østerild Klitplantage er det 12. sted i landet, man har fundet den lille guldløber.