Michael har barrikaderet dørene for at redde sit foder: 'Det er en udfordring at drive virksomhed ved Limfjorden'

Store oversvømmelser har ramt havne omkring Limfjorden.

Michael Kristensen bruger dagen i dag på at beskytte sine fodervarer mod den høje vandstand. (Foto: Michael Lyck)

Gummistøvler er en nødvendighed flere steder i det nordvestlige Jylland i dag.

Limfjorden er nemlig gået over sine bredder efter weekendens voldsomme blæsevejr.

På havnen i Skive er vandstanden så høj, at der er vand på kajen og i kajgaderne.

Her står vandet 160 centimeter højere end normalt, og det får virksomheder på havnen til at sikre deres bygninger.

Foran fodervirksomheden Mollerup Mølle står driftsleder Michael Kristensen i vand til anklerne.

Han bruger dagen i dag på at forsøge at undgå, at vandet trænger ind til varerne.

Han har barrikaderet porten til pakhuset med sandsække og plastik, og derudover står der en pumpe i bygningen, så den smule vand, der kommer ind, kan løbe ud igen.

- De varer, der ligger derinde, tager skade, hvis der kommer vand ind. Det vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at undgå, siger Michael Kristensen.

Virksomheder og kommuner er velforberedte

Den høje vandstand medfører også problemer mange andre steder.

Grovvareselskabet DLG, der har til huse på havnen i Skive, flyttede et 2.000 tons stort varelager, inden vandet kom, så varerne ikke tog skade.

Også flere kommuner er bedre forberedt på den høje vandstand end tidligere.

Blandt andet Morsø, som har en 120 meter lang betonvæg langs havnen i Nykøbing samt et dige ud mod Ørodde klar.

Og i Struer skal ny automatik forhindre, at fjorden kan skubbe vand tilbage igennem de rør, der holder midtbyen tør, fortæller ingeniør Hanna Mikkelsen fra kommunens tekniske afdeling.

- Når fjorden stiger over rørene, lukker vi for, at fjordvandet løber ind i rørene. Men det bevirker også, at regnvandet har sværere ved at løbe ud, forklarer hun.

Det vand bliver suget op med en slamsuger, hvis det bliver nødvendigt.

Selvom det er første gang, systemet skal på prøve, er hun ikke bekymret.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld. Indtil videre har vi meget is i maven, siger Hanna Mikkelsen.

  • Det har været svært for lastbilerne at levere varer til Mollerup Mølle i dag. (Foto: Simon Bojsen)
  • Skive er blevet hårdt ramt af vandmasserne. (Foto: Michael Lyck)
  • Sandsække og plastik står foran porten til en af bygningerne i et forsøg på at holde vandet ude. (Foto: Michael Lyck)
  • Michael Kristensen har vadet rundt i vand til anklerne det meste af dagen. (Foto: Simon Bojsen)
  • (Foto: Simon Bojsen)
  • (Foto: Michael Lyck)
1 / 6

Mere vand kan give udfordringer

Netop fortrøstningsfulde er de også i Skive. Her føler Michael Kristensen fra Mollerup Mølle, at der er styr på situationen for nu.

For de er efterhånden vant til at skulle forebygge, at for høj vandstand trænger ind til virksomhedens bygninger.

- Der har over de senere år været vand omkring det her niveau en del gange, siger han.

Det er først, hvis vandet stiger yderligere - som DMI mener, det måske gør i løbet af dagen - det for alvor bliver problematisk.

Michael Kristensen håber mest af alt, at oversvømmelserne ikke fortsætter med jævne mellemrum fremadrettet.

- Om det bliver værre og værre, det må tiden vise. Men det er en udfordring at drive virksomheder på havne rundt omkring Limfjorden, når det sker for tit.

Prognosen fra DMI lyder, at vandet først begynder at falde igen torsdag.