Mikael dømt til at blive på specialinstitution: Spillede dum til IQ-test for at undgå fængsel

Mikael Juncker Sørensen skal blive boende på specialinstitution på trods af tvivlsom diagnose som mentalt retarderet.

Retten i Holstebro har besluttet, at 31-årige Mikael Juncker Sørensen skal fortsætte sin anbringelsesdom på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. På ubestemt tid.

Det er på trods af flere udsagn fra kommunale medarbejdere og en neuropsykologisk ekspert, der siger, at Mikael Juncker Sørensen ikke er retarderet.

- Jeg er dybt rystet. Jeg havde virkelig håbet på noget andet, siger Mikael Juncker Sørensen.

Men han har sat sig selv i en svær situation for fire år siden, da han angiveligt spillede dum til en IQ-test for at undgå en fængselsstraf for et forsøg på røveri.

Den beslutning har han nu brugt fire år på at få rettet op på. I dag skulle være dagen, hvor retten i Holstebro skulle træffe en endelig afgørelse i sagen og få ham ud af den usædvanlige situation, han er endt i. Men sådan endte det ikke.

- Der gik min verden ned, siger Mikael Juncker Sørensen.

Nye undersøgelser

Ifølge dommeren har det hverken været muligt at føre tilsyn med ham eller foretage en ny lægelig vurdering af hans tilstand, fordi han i lange perioder er udeblevet fra de institutioner, hvor han skulle bo.

Og blandt andet derfor foreligger der heller ikke nogen nye psykiatriske vurderinger af ham.

Af retsbogen fremgår det dog også, at dommeren ikke vil udelukke, at Mikael Juncker Sørensens mentale tilstand er ændret siden 2015, da mentalundersøgelsen blev foretaget.

Alligevel "finder retten, at der ikke nu er grundlag for at ophæve den idømte foranstaltning, og at der under de ovenfor nævnte omstændigheder ikke er grundlag for på ny at udsætte sagen for at tilvejebringe nye oplysninger."

Ingen hjemmel i loven

Senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg Malene Christensen er tilfreds med, at retten valgte at opretholde anbringelsesdommen.

Malene Christensen understreger dog, at Mikael Juncker Sørensen stadig har mulighed for at kære afgørelsen til landsretten.

Og efter seks måneder vil Mikael Juncker Sørensen kunne bede om at få sagen for retten igen.

Retten har ikke bedt anklagemyndigheden om at indhente en ny mentalundersøgelse, fortæller hun.

Malene Christensen ønsker ikke at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt Mikael Juncker Christensen virkelig er retarderet, da hun ikke er læge. Hun fortæller, at det er helt sædvanligt, at sager af denne karakter forelægges for Retslægerådet, som er landets højeste lægelige ekspertise, inden der bliver afsagt dom.