Miljøfarlige søstjerner bliver til dyrefoder

En foderproducent går sammen med foreningen af muslingefiskere om at løse søstjerneproblemet i Limfjorden.

Nu går Foreningen Muslingeerhvervet og virksomheden Agro Korn i Videbæk i gang med at forarbejde søstjerner til økologisk dyrefoder.

 

Søstjernerne er i fremgang i Limfjorden, og det er et problem.

 

De er en alvorlig trussel mod muslingerne og resten af miljøet i Limfjorden, fordi de blandt andet medvirker til det iltsvind, der har hærget fjorden i flere år og kvalte tusindvis af fisk denne sommer. Derfor vil fiskerne naturligvis gerne af med dem.

 

Og kan man så ligefrem tjene penge på søstjernekødet, så er det jo ikke så ringe endda.

 

 

 

Årelang kamp er vundet

De to parter, Foreningen Muslingeerhvervet og virksomheden Agro Korn, har fået økonomisk støtte fra Naturerhvervsstyrelsens grønne udviklingsprogram.

 

Dermed kan de komme i gang med at forsøgsprojekt, der skal afdække mulighederne i at bruge søstjerner som dyrefoder.

 

Det projekt har muslingefiskerne i flere år forgæves forsøgt at søsætte med forskellige samarbejdspartnere herhjemme, uden held.

 

Det har været hårdt for den lille forening, fortæller formand Viggo Kjølhede.

 

 

 

Søstjerneprojektet har kostet dyrtForeningen har hidtil selv skullet betale alle forsøg selv. Derfor er han glad for støtten.

 

 - Forsøgene har kostet vores lille forening rigtig mange penge, så vi sætter pris på opbakningen udefra, siger han.

 

Efterspørgslen på søstjerner som foder er der allerede, fortæller muslingeformanden.