Milliarder af muslinger skal rense vores fjorde

Muslinger kan på én gang fjerne mange tons alger, producere økologisk dyrefoder og skabe nye arbejdspladser.

En enkelt musling kan filtrere hele fem liter vand i timen. Derfor kan milliarder af muslinger på liner fjerne mange tons alger og dermed næringsstoffer fra vores fjorde. (Foto: © Helge Røjle, DR)

Muslinger er en lækker spise, men de kan også skabe et bedre miljø i de danske fjorde som for eksempel Limfjorden.

16 millioner kroner fra Innovationsfonden skal nu sætte skub i brugen af blåmuslinger som naturens eget renseanlæg. Men den slags miljø-muslinger skal ikke spises af os mennesker.

De skal derimod bruges som økologisk foder til grise og høns. Det fortæller direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden.

- Med projektet får man på en gang renere fjorde, mere økologisk dyrefoder og nye arbejdspladser i landdistrikterne, siger han.

Idéen går ud på at oprette muslingefarme med milliarder af muslinger på liner.

En enkelt musling kan filtrere hele fem liter vand i timen, så milliarder af muslinger på liner kan fjerne mange tons alger og dermed uvelkomne næringsstoffer fra vores fjorde.

Senere kan muslingerne bruges som økologisk proteinfoder, som der mangel på.

- Vi er begejstrede for projektet, fordi det har så mange gevinster for samfundet. Samtidig bygger det på den stærke forskning, der foregår på vores universiteter, siger Peter Høngaard Andersen.

Projektet har fået navnet MuMiPro og ledes af professor Jens Kjerulf Petersen på Dansk Skaldyrcenter under DTU Aqua.

Målet er at levere grundlaget for en produktion på op til 100.000 ton blåmuslinger inden for 10 år efter projektets afslutning.

- Det vil betyde fjernelse af mellem 1.000 og 2.000 ton kvælstof, hvilket svarer til mellem 8 og 15 procent af det mål, som findes i anden generation af vandplanerne fra 2014, siger Jens Kjerulf Petersen.